Tisza News - A nemzeti összetartozás: tény és feladat


A nemzeti összetartozás: tény és feladat


2017-05-19. A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2010. május 31-én fogadta el a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt. A közvélemény ennek leginkább az utolsó mondatát ismeri: az Országgyűlés június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

Sokkal, de sokkal többről van szó, mint egy nap átnevezéséről. Ha a Trianonra való emlékezés helyett a nemzeti összetartozásról beszélünk, még alig lépünk túl a szocialista-kommunista idők próbálkozásán, Trianon elfelejtésén. Az Országgyűlés gondolatainkat a veszteség okozta önsajnálat helyett a megoldás keresése felé terelte.

Korábban hazánk megcsonkítását hangoztattuk. Ebben a törvényben a magyar nemzet külső hatalmak által előidézett igazságtalan és méltánytalan szétszaggattatása megfogalmazás szerepel. Nem a vagyonvesztés, nem a terület megcsonkítása kerül előtérbe, hanem a nemzet felnégyelése. A felnégyelés hajdanán nem feltétlenül a test négy részre vágását jelentette, hanem a négy végtag halált okozó levágását. Csehszlovákia, Románia, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és Ausztria kapta a rólunk levágott négy részt. Akkora veszteségről volt szó, hogy józan ésszel a magyarság eltűnésére lehetett számítani. Mégis élünk. Csoda. A Trianonban kialakított öt helyett már nyolc részre tagolódtunk, de ennek ellenére egy nemzetet alkotunk.

A törvény megállapította, hogy a Magyarország feldarabolására adott korábbi válaszaink nem voltak eredményesek. A mai Európában, ha nem akarunk az unió másodrendű állampolgárai lenni, szomszédainkkal összehangoltan kell cselekednünk. Ehhez azonban az is szükséges, hogy senki ne legyen albérlő a saját szülőföldjén, és hogy helyreálljon a szétszakított magyar nemzet lelki egysége.

Magyarország az elmúlt hét évben sokat tett azért, hogy ez a törvény ne maradjon üres szólam. Gondoljunk az állampolgárság könnyített megszerzésére, a határon túli iskolai kirándulások anyagi támogatására, a műemlékvédelemre, a kulturális kapcsolatokra és még a gazdaságfejlesztésre is. De nem csak a hivataloknak kell lépniük. Az Országgyűlés felszólított mindannyiunkat, hogy a nemzeti összetartozás erősítésén munkálkodjunk. Ehhez fontos szempontokat is adott. Nem feledhetjük a trianoni békediktátum okozta nemzeti tragédiát, de a „más nemzetek tagjaiban okkal sérelmeket keltő hibáinkat is számon tartva, s ezekből okulva” kell emlékeznünk.

Minden törvény annyit ér, amennyit meg is valósítanak belőle. A kormányzat tette a dolgát. Most rajtunk a sor. A Kárpát-medence népei közötti megbékélést szorgalmazó Charta XXI. Egyesület ezért azt javasolja, hogy ezen a napon ne csak hivatalos megemlékezéseken vegyünk részt. Ki-ki személyesen, magánemberként is tegyen a magyar nemzet határmódosítás nélküli újraegyesítéséért! Küldjünk mindannyian legalább egy elektronikus levelet, üzenetet vagy emeljük fel a telefont és ­köszöntsünk egy másik országban élő ismerőst, barátot, rokont. Fejezzük ki, hogy semmilyen határ nem írhatja felül sem a barátságot, sem az egymás iránti felelősséget, sem a szeretetet. Kapcsolódjunk össze sok-sok egyéni szálból font, eltéphetetlen kötelékkel. Trianon különféle országokba osztott szét bennünket, de nem választhat el sem szülőföldünktől, sem egymástól. Egy a nyelvünk, egy a kultúránk, egy a nemzetünk!

Surján László volt európai parlamenti képviselő, politikus

Fotó: Hirhatar.com

http://magyaridok.hu

2017.05.19. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »