Tisza News - Örök mementónk – Szolyva


Örök mementónk – Szolyva


2017-05-19. Idén is megtartotta szokásos tavaszi szemléjét a Szolyvai Emlékparkbizottság. A kárpátaljai magyarság golgotájának tartott emlékhely, mely bekerült a Nemzeti Jelentőségű Intézmények sorába, a múlt évben tovább bővült, a Kárpát-medencei magyarság zarándokhelyévé vált.

A munkaértekezleten Tóth Mihály elnök és Dupka György felelős titkár tartott beszámolót. A tanácskozáson többek között részt vett Árgyelán György (Szolyva, főgondnok), Milován Sándor (a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tiszteletbeli elnöke), Reöthy János (Szolyva korábbi polgármestere), Petneházy Gyula ( a Magyarok Kijevi Egyesületének elnöke), és Zubánics László (az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke).

2016-ban, a növekvő anyaországi figyelemnek, a GULÁG-GUPVI Emlékbizottság anyagi támogatásának, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának és Beregszászi Konzulátusának köszönhetően a park fejlesztésében, rendezésében, valamint a feltáró, kutató munkában is jelentős előrelépés történt. Többek között a segítsége révén 60 újabb gránittábla került az ún. siratófalra, amelyekre az utóbbi évek kutatómunkája által feltárt, ugyancsak a szovjet lágerekben odaveszett 3911 honfitársunk nevét vésték fel. Így immár közel tízezer mártír nevét örökítették meg. A 395 kárpátaljai település veszteséglistája három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei községével (Tiszabecs, Uszka, Magosliget) egészült ki.

A park folyamatosan bővül, állagának megőrzése, a terület rendben tartása biztosított. Megújult a központi obeliszk és talapzata, a mártírok kápolnája, a központi emlékfal, a parkot övező vaskerítés és oszlopai, a főkapu. Jelentős befektetésnek számít a létesítményt övező vízelvezető csatorna kialakítása.

A rendbe hozott emlékfal mögött közel száz méter hosszúságú, természetes kőlapokkal burkolt tanösvény épült. Ugyanitt szabadtéri múzeumot hoztak létre. Többek között nagyméretű, színes, időtálló információs pannók kerültek felállításra, amelyek kimerítő információval szolgálnak a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa által kiadott 0036-os számú hírhedt rendelet következményeiről, az NKVD-akciók, letartóztatások, elhurcolások, kitelepítések történetéről, a kommunista diktatúra áldozatairól. Az archív és színes felvételeket, levéltári és más dokumentumok másolatát bemutató pannók segítségével nyomon követhető a Szolyvai Emlékpark létrehozása. Az értékes anyag magyar, német és ukrán nyelven is olvasható.

Fuchs Andrea ügyvezető információja szerint a nemzeti intézmények listáján szereplő park ez évi fenntartásához szükséges összeget a Bethlen Gábor Alap biztosította.

Fontos részlet, hogy az emlékpark gondozása mellett folytatódik a málenykij robottal kapcsolatos levéltári kutatás, tényfeltárás. A publikációk száma is jelentősen gyarapodott. Ebben a tárgykörben eddig több mint 30 önálló kiadvány és számos tanulmány jelent meg. A testület tagjai előadásokat tartottak Kárpát-medence több magyarlakta városában, bekapcsolódtak a tudományos műhelyek e témával kapcsolatos tevékenységébe.

Az Emlékparkbizottság döntése értelmében az idén a koszorúzással és gyászszertartással egybekötött központi megemlékezésre november 18-án, közép-európai idő szerint délelőtt 11 órakor kerül sor az emlékparkban. Ezt megelőzően, november 17-én rendezik meg a hagyományos nemzetközi tudományos emlékkonferenciát a beregszászi Európa-Magyar Házban.

Horváth Sándor

http://kiszo.hhrf.org

2017.05.19. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »