Tisza News - Csapda


Csapda


2017-09-16. Az ember gyakran kényszerül arra, hogy felülbírálja saját véleményét. Így jártam én is, miután elolvastam az oktatási törvény egy „apróbetűs” kitételét. Először kiskapunak véltem, azt a következtetést vontam le, ez az, melyen keresztül eljutunk a megoldásig, továbbgondolva azonban rájöttem, inkább csapda ez a javából.

Nos, van a szeptember 5-én elfogadott jogszabálynak egy olyan kitétele, mely kimondja: У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Mindez magyarul: Az oktatási intézményekben az oktatási programnak megfelelően egy vagy több tantárgyat két vagy több nyelven (államnyelven, angolul és az Európai Unió más hivatalos nyelvén) lehet tanítani.

Ha figyelmesen újraolvassuk a szöveget, rájövünk, nem szabad belemenni ebbe azért sem, mert csak lehetőségről van szó és nem konkrét előírásról. Arról sem szól, mely tanintézmények választhatják az EU egyik hivatalos nyelvét, azt sem árulja el, ki dönt – iskolaigazgató, járási, netán, megyei tanfelügyelőség, maga a minisztérium? – ebben a kérdésben, azt sem írja elő, hogy mely tantárgyat és hányat adhatják le a pedagógusok EU-nyelven az érintett iskolában. Vagyis mindent a majdani behatárolatlan döntéshozó kénye kedvére, az aktuális politikai hangulatra bíz.

Van, aki abban látja a megoldást, hogy mindössze azt kellene beleírni, hogy a jogszabály nem érinti azokat az iskolákat, amelyekben az oktatás nyelve az EU valamelyik nyelve. Csakhogy ez az út is járhatatlan: ilyen módosítással nem a kisebbség őrizné meg eddigi jogait, hanem az EU hivatalos nyelvei kapnának különleges státust. Magyarán: amennyiben Magyarország (Románia, Lengyelország) kilépne az EU-ból, kizárnák az EU-ból, felbomlana az EU, abban a pillanatban megszűnne ez a lehetőség is.

A csapdákat azért is el kell kerülnünk, mert óriási a tét. A saját érdekeinkre apellálva még sohasem készítették elő úgy a teljes identitásvesztést szűkebb pátriánkban, mint ezzel, az oktatási hálózatunkat halálra ítélő jogszabállyal.

Kőszeghy Elemér

http://kiszo.hhrf.org

2017.09.16. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »