Tisza News - Érvényesülés


Érvényesülés


2017-10-04. Szüleim számára – és még sokan gondolták így – természetes volt, hogy magyar gyerekként magyar iskolába járatnak.

Akkoriban még az orosz nyelvet kellett tanulnunk. Sokáig hadilábon álltam vele, és nem is nagyon szerettem. Édesapám és anyukám úgy próbáltak segíteni, hogy nyaranta elküldtek táborozni. Ami egyrészt jó volt, mert szláv közegbe kerültem. Másrészt viszont oroszt csak elvétve hallottam, mert a többségnél a „pozeraj” járta. Ez meg is bosszulta magát, mert amikor az egyetemen egy szemeszternyit ukránt is tanultam, s fogalmazást kellett írni a záróvizsgán, a mondataimba bizony bőven keveredtek efféle szavak. Mondta is a tanár, hogy remek a dolgozat, csak épp nem ukránul, hanem „po-zakarpatszki” készült.

Na de vissza a sulihoz. Már akkoriban, közel fél évszázada is akadtak olyan magyar szülők, akik orosz vagy ukrán iskolába adták a csemetéjüket, mert szerintük úgy könnyebben érvényesülhetnek. Nos, lehet, hogy némelyeknél ez valóban működött, és sikeres karriert futottak be. A személyes tapasztalataim viszont azt mutatják, semmivel sem jutottak előrébb, mint mi, akik Petőfi és Arany nyelvén szívtuk magunkba a tudást. Szülővárosom magyar alma materéből kikerülők tucatjai jutottak el a nagy szláv birodalom legkülönbözőbb egyetemeire, főiskoláira és váltak kiváló mérnökökké, kutatókká, orvosokká. Voltak, akiket nyugatabbra sodort a sors, és germán nyelvterületen alkottak nagyot. És tehették ezt azért, mert volt bennük kitartás, no meg anyanyelvükön tanulva nagyszerű alapokat szereztek.

És vannak, akik szláv nyelvű iskolába járva oda jutottak, hogy sem magyarul, sem oroszul, sem ukránul nem tanultak meg rendesen még beszélni sem. Vagy ha igen – tisztelet a kivételnek –, kihalt belőlük minden nemzeti öntudat. Mondogatják is, milyen hibát követtek el a szüleik, amikor nem magyar iskolába adták őket. Ezek az emberek most úgy korrigálják ezt, hogy a gyermekeiket magyarul taníttatják. Közben gondoskodnak arról, hogy csemetéjük megtanulja az államnyelvet, és mellé még a világnyelvek valamelyikét, mert a globalizálódó világban ez lehet az érvényesülés legkönnyebben járható útja.

Balogh Csaba

http://kiszo.hhrf.org/

2017.10.04. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »