Tisza News - Magyar járadék jár a hadiözvegyeknek és hadiárváknak


Magyar járadék jár a hadiözvegyeknek és hadiárváknak


2018-01-09. Némi tévhit alakult ki Kárpátalján azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam nyugdíjkiegészítést és újabb kárpótlást fizet az itt élő időskorúaknak. Nagyon sok olvasónk érdeklődött szerkesztőségünktől, hogy mi igaz ezekből a híresztelésekből. A tisztánlátás érdekében Magyarország Ungvári Főkonzulátusához fordultunk. Mint tisztázódott, nem pótnyugdíjról, nem is kárpótlásról van szó, hanem a hadigondozás iránti kérelmek ügyéről. Azok jogosultak erre a juttatásra, akik a második világháború idején vagy abból kifolyólag közvetlenül utána vesztették el férjüket, édesapjukat.

A támogatást a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján nyújtják a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált. További feltétel, hogy jelenleg magyar állampolgársággal vagy Magyar igazolvánnyal rendelkezzen a kérelmező.

A törvény megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok – volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akik igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, azonban pénzellátását nagykorúvá válása, 16. életéve betöltése, illetve házasságkötése miatt, vagy politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy azt politikai okból elő sem terjesztette.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi magyarországi rendszeres járadéka összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 százaléka. A járandóság megítélése esetén Ukrajnában nyitott bankszámlára nem tud utalni az illetékes hivatal. A folyósítás Magyarországon vagy más uniós tagállamban nyitott bankszámlára lehetséges. Bankszámlát azonban előre nem szükséges nyitni, ez nem feltétele a kérelem beadásának. Csak pozitívan elbírált kérelem esetén kell majd bankszámláról gondoskodni.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet mindkét kárpátaljai külképviseleten, vagy Magyarországon, Budapest Főváros Kormányhivatalánál. A kérelmező előzetes időpontegyeztetés után kizárólag személyesen nyújthatja be igényét.

Az ungvári magyar külképviselet tájékoztatása szerint az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. Az igény előterjesztéséhez ki kell tölteni a szükséges nyomtatványokat, valamint igazolni szükséges a személyazonosságot, a szülő-gyermek kapcsolatot, a halál hadi eredetét. A halál hadieredetével kapcsolatos iratok a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárából is beszerezhetők. Idegen nyelvű iratok esetében hivatalos magyar fordítást is szükséges csatolni.

Annak a személynek, aki hadiözvegyi járadék iránti kérelmet nyújt be, illetve hadiözvegyként egyösszegű ellátást igényel, arra vonatkozó iratokat kell csatolnia, amely alapján megállapítható, hogy elhalt házastársa szolgálat következtében meghalt személy, hadirokkantként hadigondozásba vett személy volt, illetve okirattal bizonyított hadi eredetű fogyatkozást szenvedett.

Dunda György
KISZó


2018.01.09. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »