Tisza News - Az ukránosítás újabb példája: Lilija Hrinevics levelét megírta


Az ukránosítás újabb példája: Lilija Hrinevics levelét megírta


2018-02-06. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának vezetője 2018. február 1-jei keltezéssel 1/9-74. iktatási számmal levelet küldött a megyei állami közigazgatási hivatalok oktatási osztályainak. Ez nem szokatlan dolog, hisz az oktatási tárca fölöttes szerve az említett oktatásirányítási egységeknek. Sajnos – ismerve az ukrán nyelv- és oktatáspolitika céljait és törekvéseit – a levél tartalma sem szokatlan.
tovább->


A hivatalos miniszteri levél első bekezdésében ugyanis az áll, hogy „Ukrajna Alkotmánya és oktatási törvénye értelmében az oktatási folyamat nyelve az oktatási intézményekben az államnyelv”.

Miközben tehát Hrinevics asszony azzal eteti a nemzetközi és hazai közvéleményt, hogy az oktatási tárca kész eleget tenni a Velencei Bizottságnak az oktatási törvényre vonatkozó állásfoglalásában foglaltaknak, és 2023-ig meghosszabbítja az átmeneti időszakot a tavaly ősszel elfogadott új ukrán oktatási törvény nemzeti kisebbségekre vonatkozó cikkelye alkalmazásáig, hivatalos levélben gyakorol nyomást az oktatási intézményekre, és így emlékezteti őket: az új törvény értelmében ukránul kell oktatniuk.

A levélben azonban még ennél is tovább megy a miniszter asszony. A kétoldalas hivatalos levél első oldalának második bekezdése szerint ugyanis az oktatási intézmények dolgozóinak – az óvodától az egyetemig, illetve az intézményvezetőktől kezdve a pedagógusokon, adminisztratív munkatársakon és portáson át egészen a takarítókig – munkaidőben AZ ÁLLAMNYELVET KELL HASZNÁLNIUK, az órákon kívül is.
Hodinka Antal Intézet. Fotó: UNIAN


2018.02.06. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »