Tisza News - zzz esete a guminővel


zzz esete a guminővel


Talán még Hollywood is megirigyelhetné a Kárpátalja című lap legutolsó számának „ágyjelenetét”. Immár krónikus KISZó-fóbiában szenvedő szerzőnk, zzz Hálátlan régiósok című Gajdos interpellációjának története alcímmel ellátott írásában ugyanis van minden: előjáték, orgia és persze az orgazmus sem maradhat el.

Előjátékként megtudhatjuk – itt következik a szerző puszija a nózira –, hogy a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mekkora bölcsességről tett tanúbizonyságot, amikor előre látta a második idegen nyelv bevezetéséről szóló tavalyi minisztériumi döntés káros következményeit. És nemcsak látta, hanem – zzz keze már a domborulatoknál matat – mindjárt azzal a fenomenális javaslattal is előrukkolt, mely szerint minősítsék át a magyart idegen nyelvvé a magyar tannyelvű (!) iskolákban, és a második idegen nyelvre szánt óraszámot fordítsák annak oktatására.

Szerzőnk itt véli felfedezni azt a pillanatot, amikor ráfordulhat a lényegre. Diadalittasan jegyzi meg, hogy mivel a közvéleményt erősen foglalkoztató kérdésről van szó, Gajdos Istvánnak is meg kellett szólalnia. A parlamenti képviselő levelet intézett hát Dmitro Tabacsnikhoz, melyben arra kéri a szakminisztert, hogy a második idegen nyelv óraszámait a nemzetiségi iskolákban használják fel az államnyelv, azaz az ukrán elmélyültebb oktatására. A miniszter azonban – micsoda mennyei gyönyör! – elvetette az UMDSZ elnökének indítványát.

Mindezek után, félre nem érthető mozdulatok kíséretében, neves újságírónk kihörgi magából a kéjes végkövetkeztetést: „A meglehetősen kurta, kicsit lekezelő, kicsit cinikus és félreérthetetlenül elutasító miniszteri válasz kijózanító lehet mindenki számára, aki még mindig azt hiszi, hogy Gajdos István sikeresen képviselheti a kárpátaljai magyarságot a parlamentben”. Szerzőnk már teljesen csúcs közelben jár, hisz a kárpátaljai magyarság szempontjából ugyan kedvezőtlen döntés született, de lám itt a ragyogó lehetőség mondvacsináltan belemarni a politikai ellenfélbe.

Érzi azonban, hogy az aktus így még nem teljes. Ezért verejtékben úszó billentyűzetén elterülve zárómondatként a következő sikolyt durrantja a nagyvilágba: „Talán mondanunk sem kell, hogy a KISZó „elfelejtett” beszámolni a parlamenti leégésről”.

Csakhogy a szerdán nyomtatott, pénteki dátummal megjelenő, többnyire szombaton terjesztett – tehát olvasóit még ilyen formában is orránál vezető – KMKSZ-tacepao szerzője ismételten árnyékra vetődött. Maradva az eredeti gondolatmenetnél: alkoholmentes sört kortyolgatva a műfenyő alatt egy guminőt fektetett maga mellé. Amit ugyanis július 12-én (!) hiányol, nos, az megjelent a Kárpáti Igaz Szó július 11-i (!) számában. Lapunk harmadik oldalán, kiemelt helyen és részletesen foglalkozunk a beadvány előtörténetével, a miniszteri válasszal. Megszólaltatjuk Gajdos Istvánt is, aki elmondja: újabb javaslattal fordult Dmitro Tabacsnikhoz, melyben hozzájárulását kéri egy kísérleti tanterv és speciális program életbeléptetéséhez. Közli azt is, hogy a szükséges dokumentumokat a megyei pedagógus-továbbképző intézet már kidolgozta. Gyakorló tanárokat is megszólaltatunk, akik támogatják ezeket az elképzeléseket.

Persze tudjuk mi, hogy a csukcs író és nem olvasó. Ugyanakkor néha talán nem ártana meghallgatni a latin bölcsességet: Si tacuisses, philosophus mansisses. Azaz: Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Arról nem is szólva, hogy a zzz által jegyzett írást ugyan aligha foglalja bárki aranykeretbe, de az asszony elhanyagolása már komoly galibát okozhat a családon belül.

kiszó
http://kiszo.hhrf.org

2013.07.13. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »