Tisza News - Közös zászló alatt a két magyar szervezet!


Közös zászló alatt a két magyar szervezet!


2015-09-07. Megszületett a választási együttműködés az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) és pártja, az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (UMDP), valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és pártja, a KMKSZ–Ukrajnai Magyar Párt (KMKSZ–UMP) között. A szerződést az UMDSZ és az UMDP részéről Zubánics László és Péter Csaba, a KMKSZ és a KMKSZ–UMP képviseletében pedig Brenzovics László írta alá.
tovább->


A megállapodással – ami a helyhatósági választásokon való sikeres szereplés előfeltétele volt – sokak reménye szerint befejeződik az a mintegy két évtizedes polgárháborús állapot, ami a két szervezet közötti viszonyt jellemezte. Az egyezségre mindkét szervezet, illetve párt illetékes testülete rábólintott. A hivatalos Magyarország üdvözölte a megállapodást.

Dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke szerint a szervezet számára önállóan rendkívül nehéz feladat lenne átugrani az 5 százalékos választási küszöböt. Az adatok azt mutatják, hogy a két párt közösen, egy listán indulva átlépheti ezt az akadályt.

Zubánics László, az UMDSZ elnöke szerint fontos, hogy a magyar kormány is átérezte azt az aggodalmat, amelyet a találkozóik során kifejtettek. Hogy valami módon be kell temetni azt az árkot, mely elválasztja egymástól a két szervezetet, és az embereket közelebb kell hozni egymáshoz. Amikor a nyár folyamán Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár közreműködésének köszönhetően megkezdődtek a megbeszélések, megjelent a fény az alagút végén…

Brenzovics László: megváltoztak a választási körülmények

A KMKSZ választmányi ülésének, illetve a KMKSZ-UMP pártkonferenciájának a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola díszterme adott otthont. A tanácskozás résztvevőinek köszöntése után – akik között ott volt Bacskai József ungvári és Szalipszki Endre beregszászi főkonzul – dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke tartott beszámolót. Mint kiemelte, a változások korában élünk, ami olyan szörnyűségeket takar, amelyeket az egész ország lakossága kénytelen megtapasztalni. A politikus szólt a keleti részeken zajló eseményekről, az alkotmánymódosításról, a gazdasági válságról. Mint mondta, Kárpátalján is változások történtek az elmúlt időszakban, általában negatívak, de a kárpátaljai magyarság minden nehézség ellenére megpróbál kitartani. Hangsúlyozta, a magyar kormánynak köszönhetően olyan támogatási programokat sikerült megvalósítani, amelyekre korábban nem volt példa, s számos fejlesztésre került sor a Keleti Partnerség Programnak köszönhetően is.

A közelgő önkormányzati választásokkal kapcsolatban elmondta, több fordulóban tárgyaltak az UMDSZ vezetésével, és végül sikerült megállapodást kötni. Hogy miért volt erre szükség? Brenzovics László elmondta, elsősorban a megváltozott választási körülmények. Az, hogy a KMKSZ számára önállóan rendkívül nehéz feladat lenne átugrani az 5 százalékos küszöböt. Az adatok azt mutatják, a két párt közösen, egy listán indulva átlépheti ezt az akadályt. Hozzátette: a racionalitás mellett erkölcsi vetülete is van a dolognak. Nincs értelme, hogy a két magyar párt a választási kampány nagy részét azzal töltse, hogy egymást bírálja, ezzel is tovább generálva a széthúzást. Ebben a helyzetben, hogy eredmények szülessenek, összefogásra van szükség.

A megállapodás szövegének ismertetését követően a jelen lévő választmányi tagok megszavazták azt.

Péter Csaba: távolabbra mutató együttműködés

Az UMDP pártkonferenciájára az Európa–Magyar Házban került sor, melyen részt vett Szalipszki Endre beregszászi főkonzul, Mányi István konzul, az ungvári külképviseletet Vida László konzul képviselte. A konferencián számos, a kárpátaljai magyarság jövőjével kapcsolatos döntést hoztak.

Péter Csaba pártelnök felszólalásában siralmasnak nevezte a jelenlegi ukrajnai helyzetet, mivel a hatalom semmit sem teljesített mindabból, amit a népnek, ezen belül a magyar közösségnek ígért. A létbizonytalanság, a munkahelyek hiánya miatt, aki csak teheti, külföldre megy. Ez különösen azért fájó, mert megmaradásunk alapjait ássa alá. Vagyis, ha ez így folytatódik, nem kell sok idő, és az ezeréves magyar földjeinket idegenek fogják bitorolni, húzta alá az UMDP elnöke.

– A huszonnegyedik órában járunk, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy felhívjuk az anyaország figyelmét arra, ami szülőföldünkön történik. Jó, hogy a budapesti vezetés egyre inkább felismeri: közösségünk szülőföldön való megtartásához elsősorban arra van szükség, hogy megteremtsük itteni boldogulása feltételeit – hangsúlyozta.

Péter Csaba szerint a helyi politikusok felelőssége is, hogy ne történjen meg mindaz, ami Damoklész kardjaként lebeg közösségünk fölött. Kiemelt jelentősége van annak, hogy az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére tárgyalások kezdődtek a két meghatározó kárpátaljai magyarságszervezet között. Ennek eredményeként alá is írták az együttműködésről szóló szerződést, ami biztosíthatja a jó eredményt a közelgő helyhatósági választásokon. S ami a lényeg, a megállapodás nem csupán választási szövetség, hanem annál távolabbra mutató együttműködés: egy olyan keretet biztosít, amely lehetővé teszi erőink összefogását. Meggyőződése szerint ahhoz is hozzájárul, hogy a magyarországi vezetés végre ismét partnerként tekintsen az UMDSZ-re, illetve pártjára.

Zubánics László: az árkot be kell temetni

Zubánics László, az UMDSZ elnöke kifejtette, az országos szövetség mindig is megpróbált közeledni a KMKSZ-hez, hisz a két magyarságszervezet programokban, elvekben nem sokban különbözik.

– Már 2007-ben próbáltuk feloldani az ellentéteket, s 2010-ben is szerettünk volna közös platformot kialakítani az önkormányzati választásokon – idézte fel Zubánics László. – Úgy tűnik, nem voltak hiábavalók a kezdeményezések. Örülünk annak, hogy a magyar kormány is átérezte azt az aggodalmat, amelyet a találkozóink során kifejtettünk. Hogy azt az árkot, ami a két szervezetet elválasztja egymástól, valami módon be kell temetni, és az embereket közelebb kell hozni egymáshoz. Amikor idén nyáron Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár közreműködésének köszönhetően megkezdődtek a megbeszélések, láttuk a fényt az alagút végén…

Gajdos István, az UMDSZ Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanácsának (UMNT) elnöke beszédében kiemelte, a rossz körülmények miatt a legaggasztóbb a komoly méreteket öltő elvándorlás.

– Közös felelősségünk az, hogy e problémára megtaláljuk az ellenszert, és reményt nyújtsunk magyarjainknak – hangsúlyozta az UMNT vezetője. – A kárpátaljai magyarság megosztottsága pedig csak tetézte e problémákat. További gondot okozott, hogy az új választójogi törvény mellett a magyar pártok külön-külön indulva esélytelenek. Ezért kezdeményeztük a tárgyalást a KMKSZ-szel, és a megállapodás érdekében a tárgyalások során maximális kompromisszum-készséget tanúsítottunk.

Gajdos István: a megosztottság csak tetézte a problémákat

Gajdos István kifejtette, tető alá került egy olyan megállapodás, ami megnyithatja az együttműködést minden téren.

– Külön pontként szerepel, hogy a feleknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy minden közigazgatási egységben legyen magyar együttműködés a választásokon. Meggyőződésem, egy olyan dokumentumot írtunk alá, amely megfelelő hozzáállás mellett lehetővé teszi azt, hogy az UMDSZ–KMKSZ alkotta koalíció a legerősebb, akár többséggel rendelkező erő legyen a beregszászi városi, illetve járási tanácsban, sőt, a mérleg nyelve lehet számos közigazgatási egységben és a megyei tanácsban is a választásokat követően a többség kialakításakor.

A továbbiakban László Gábor jogász ismertette a választással kapcsolatos tudnivalókat, majd a jelenlévők számos döntést hoztak az UMDP választásokon való indulásával kapcsolatban. A határozatokat záros határidőn belül eljuttatják a Központi Választási Bizottsághoz (CVK). A pártkonferencia küldöttei egyhangú szavazással jóváhagyták a KMKSZ és az UMDSZ között megkötött választási megállapodást.

Hegedűs Csilla

Megállapodás a 2015. évi ukrajnai önkormányzati választásokon való együttműködésről

A megállapodásban részes felek, felismerve azt a történelmi kihívást, amellyel a kárpátaljai magyarságnak, és így a képviseletüket ellátni hivatott szervezeteknek, illetve pártoknak a 2015. október 25-re meghirdetett ukrajnai önkormányzati választások során kell szembesülniük:

a kárpátaljai magyarságnak, az általa lakott települések, illetve közigazgatási egységek önkormányzati testületeiben (tanácsaiban) minél szélesebb körű képviseletének biztosítása, illetve a települési polgármesteri tisztségeknek a KMKSZ-Ukrajnai Magyar Párt és az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt által jelölt/támogatott személyek által minél nagyobb számban való betöltése érdekében;

az adott helyzetben lehetséges, legteljesebb körű magyar önkormányzati lehetőségek biztosítása;

a kárpátaljai magyarság érdekeinek az országban végbemenő közigazgatási-önkormányzati reform megvalósítása során való védelme, illetve érvényesítése érdekében:

Megállapodnak a városi (megyei jogú), járási és a megyei szintű önkormányzati választásokon való közös részvételről, amelynek közösen kitűzött politikai céljai:

a szórványvidékeken, illetve a magyarság által nem jelentős számban lakott közigazgatási egységekben a magyarság képviseletének a megjelenítése;

a magyarok által jelentős számban lakott közigazgatási egységekben a magyar szervezetek lehető legszámottevőbb képviseletének biztosítása;

a Beregszászi járás és Beregszász város testületei-ben a magyar szervezetek többségi képviseletének az elérése.

II. Az I. részben vázolt célok elérése érdekében:

2.1. a Felek megállapodtak abban, hogy megyei tanácsi választásokon egy közös listát indítanak;

2.1.1. Ezen listát a KMKSZ-Ukrajnai Magyar Párt állítja;

2.1.2 A megyei listavezető személyét a KMKSZ-Ukrajnai Magyar Párt jelöli ki;

2.1.3. A KMKSZ-UMP által a választási körzetekben (a pártlistán) indított jelöltek személyét, illetve a választási körzeteket, amelyekben e személyek jelölése megtörténik, a Felek paritásos alapon (50–50 százalék) közösen állapítják meg. A Felek saját hatáskörben nevezik meg saját jelöltjeiket.

2.2. A Felek a maguk részéről mindent megtesznek azért, hogy valamennyi magyarlakta közigazgatási egységben választási együttműködés jöjjön létre. Ennek megvalósulása érdekében záros határidőn belül a helyi szervezetek között egyeztető tárgyalásokat kezdeményeznek. A megállapodást követően a választási együttműködés keretében a Felek paritásos és/vagy nem paritásos alapon jelölteket állítanak, amelyeket az adott régióban listát indító Fél felvesz a listájára.

III. A Felek, a választásokon való közös részvétel, illetve a választások utáni együttműködés céljából egyeztetik választási programjaikat, vagy közös programmal indulnak e választásokon.

IV. A választási együttműködés összehangolására a Felek egy koordinációs bizottságot hoznak létre.

V. Az e választásokon való együttműködés további részleteiről, illetve mikéntjeiről és hogyanjairól a felek további tárgyalások útján állapodnak meg. Az ilyen megállapodásokat jelen Megállapodáshoz csatolandó jegyzőkönyvekben rögzítik, melyek jelen Megállapodás kiegészítését képezik.

kiszó

http://kiszo.hhrf.org


2015.09.07. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »