Tisza News - Nem szelektálni. Értelmezni!


Nem szelektálni. Értelmezni!


2015-09-16. „Ukrajna felújította a szénszállítást az ATO-ból” — ezzel a címmel közölt cikket a korrespondent.net. Már ez is eretnek asszociációkat kelthet a fogalmazási nüanszokra kicsit is fogékony emberben, ám a következő kijelentés már nem csupán értelmezési zavarokat okoz, hanem egyenesen kétségeket ébreszt. Így hangzik: „A donecki népköztársaság bejelentette, azért állították le saját területükről a szén Ukrajnába szállítását, mert megszűnt a pótalkatrészek és a dízelolaj beszállítása a donecki népköztársaság ellenőrzése alatt álló területre.”

Egy tájékozatlan érdeklődő a hír olvastán akár azt is hihetné, hogy az a két ország közötti kereskedelmi fennakadásról szólt. (Esetleg azon értetlenkedett volna, miért szerepel az egyik fél neve következetesen kis kezdőbetűkkel.) Az ilyen elhallások — melyek ugyancsak jellemzőek szupergyors, s így óhatatlanul felületességgel fertőzött mindennapjainkra — a legjobb szándékot is a visszájára fordíthatják. Hát még az olyat, melybe alattomban bele is kódolták a kétértelműséget…

Választási kampány közepette élünk. Ilyenkor ajánlatos csínján bánni a ránk zúduló információáradattal. Persze, szelektálni lehetetlen, mivel csak a teljességre való törekvés szavatolja a tisztánlátást. Tehát nem válogatni, hanem elemezni, értelmezni vagyunk kénytelenek.

Vannak, akik így tesznek. Akadnak köztük kárpátaljai magyarok is. Akik számára a választási kampány nem is kezdődhetett volna jobb hírrel annál, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség választási megállapodást kötött. Akik a fentebbi logikát követik, s nemcsak a reménykedésre okot adó hírt, hanem a sajtóban megjelent együttműködési szerződést is elolvasták, azokban az öröm mellett némi kétkedés is támadhat, mondván, a megyei tanácsi választás közös listája logikus és tökéletes megoldás, ám a helyi voksolásokat szabályzó rész olyan, mint a szénszállítás honnan-hovája.

Íme az ominózus passzus: „2.2. A Felek a maguk részéről mindent megtesznek azért, hogy valamennyi magyarlakta közigazgatási egységben választási együttműködés jöjjön létre. Ennek megvalósulása érdekében záros határidőn belül a helyi szervezetek között egyeztető tárgyalásokat kezdeményeznek. A megállapodást követően a választási együttműködés keretében a Felek paritásos és/vagy nem paritásos alapon jelölteket állítanak, amelyeket az adott régióban listát indító Fél felvesz a listájára.”

A világ e csücskében élők pontosan tudják, mifelénk milyen jelentéstartalommal bír a „mindent megtesznek”. Így aztán ne csodálkozzunk azon, hogy akadnak kétkedők.

Viszont, ha nem lesz teljes az együttműködés, s ezért teret vesztünk, semmit sem ér majd az egymásra mutogatás, a tökéletes bűnbak megostorozása.

Vannak, akik a fentebbieket túlzott óvatoskodásnak tekintik, arra intenek, hogy a felesleges hangulatkeltés helyett várjuk meg a szeptember 21-ét, sőt a 30-át (ekkor kezdődik, illetve zárul le a jelöltállítás).

Talán ez a helyes hozzáállás.

Csabay Attila

TiszaNews
http://tiszanews.org.ua

2015.09.16. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »