Tisza News - Hit, bölcsesség és szeretet


Hit, bölcsesség és szeretet


2017-12-10. A Nagyberegi Református Líceum szalagavató ünnepségére a Beregszászi Művelődési Házban került sor. Tóth László Isten igéjét helyezte a jelenlévők szívére, életünket egy fához hasonlította, amelyet valamikor Isten elültetett ebbe a világba.

– Isten elültette ezt a fát, az életet abba a líceumba is, amelynek végzős diákjai a szalagavató ünnepségükön vannak. A fa azért marad meg, mert van gyökere, amivel kapaszkodik a földbe. A gyökerekre figyelni kell, mert ha azok nem lennének, akár egy vihar is könnyen kidönthetné a fát – emelte ki az iskola lelkészi igazgatója.

Dr. Vass György konzul a beregszászi külképviselet nevében köszöntötte az ünneplőket. A végzős diákokhoz szólva kifejtette, mindegy, hogy a család, a munka vagy a továbbtanulás irányába indulnak utolsó évük után, a lényeg az, hogy a hosszú távú boldogságot megtalálják.

Tóth Győző, a Beregszászi Járási Oktatási Osztály helyettes vezetője azt kívánta a végzősöknek, hogy minden kívánságuk valóra váljon.

– Kárpátalja egyik legnívósabb magyar tanintézménye végzősei vagytok, ti vagytok a kárpátaljai magyarság értelmiségének következő nemzedéke. A kárpátaljai magyarságnak nagy szüksége van rátok – fejtette ki a szakember.

– Isten kegyelméből egy olyan naphoz érkeztünk, amikor gyermekeinknek feltűzik a reménységet sugárzó zöld szalagot – emelte ki Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka. A tanárokhoz szólva kifejtette, rendkívül nagy feladatot vállaltak. Ők azok, akik a gyermekeket a hitre, a bölcsességre és a szeretetre tanítják. Köszönetet mondott a szülőknek azért, hogy gyermekeiket a református iskolába íratták, hogy hitben, szeretetben nevelkedjenek. – Egyházkerületünkben négy iskola működik, ezekben több mint 500 gyermek tanulhat. A líceumnak most 37 végzőse van, és fontos, hogy nemzedékről nemzedékre meg tudjunk maradni, és megőrizzük a református hitünket – mondta.

Kovács András oktatási igazgató felolvasta Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének köszöntő levelét, majd saját gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel.

– A mai nappal a célegyenesbe érkeztünk, de még nem a célba. A célba érkezésig még nagyon sok megpróbáltatás áll előttünk, és aztán újabb célok körvonalazódnak, melyek eléréséért érdemes küzdeni, érdemes élni. A mostani végzősök hagyományt követnek, elődeik hagyományát, akik minden évben nagy lelkesedéssel álltak itt és várták, hogy feltűzzék mellükre a zöld szalagot. Akiket ma ünnepelünk, sokszor bizonyították és bizonyítják ma is, hogy nem tétlenül várakoztak – mondta az igazgató.

A rendezvény legünnepélyesebb pillanatai következtek. Kovács András és Makó András osztályfőnökök feltűzték tanítványaik mellére a zöld szalagot, ezt követően a végzősök műsorral szolgáltak.

Hegedűs Csilla

http://kiszo.hhrf.org

2017.12.10. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »