Tisza News - Kettős állampolgárság: eltérő európai gyakorlat


Kettős állampolgárság: eltérő európai gyakorlat


2016-02-11. Maguk dönthetnek az uniós tagállamok a kettős állampolgárság kérdéséről. A paletta igen széles: kivételt képezhetnek például az egyetemi tanárok, vagy a „speciális kapcsolatban álló” országokból érkezők, de van, ahol minden esetben megkövetelik a korábbi állampolgárságról való lemondást.

Az Európai Unió tagállamai teljes szuverenitással rendelkeznek a tekintetben, kit tekintenek állampolgáruknak, és kit nem. A kettős állampolgárság kérdésében az 1997. évi, állampolgárságról szóló európai egyezmény mind­össze alapelveket határoz meg: minden személynek joga van valamely állampolgársághoz, hogy ne legyen hontalan. Ezenfelül az országok önkényesen nem foszthatnak meg senkit állampolgárságtól, illetve alapelv, hogy a külföldivel kötött házasság, illetve válás nem érinti automatikusan az állampolgárságot. A tagállamok továbbá nem írhatnak elő tíz évnél hosszabb időt a honosítás feltételeként, de jogukban áll eldönteni, hogy a területükön született gyerekek automatikusan állampolgárságot szereznek-e. A kettős állampolgárokat egyébként alapvetően ugyanazon jogok és kötelezettségek illetik meg, mint az állam bármely állampolgárát.

Egyedül a katonai szolgálat jelent kivételt, amelyről 19 éves korukig dönthetnek a kettős állampolgárok, hogy mely országban szeretnék teljesíteni – már ahol van sorozás.

A fentiek értelmében számos ország – köztük Nagy-Britannia, Görögország, Franciaország vagy Magyarország – nem korlátozza a kettős állampolgárságot, egyes országok azonban megkövetelik a korábbi állampolgárságról való lemondást. Ilyen például Csehország, Dánia, Észtország, de a lengyelek, a hollandok és a németek sem támogatják a kettős állampolgárság intézményét. Nagy vihart kavart a 2010-ben bevezetett szlovák állampolgársági törvény, amely szerint elveszíti állampolgárságát az a lakos, aki felvette egy másik országét. A szabályozás a magyar törvényre reagált, amely könnyített honosítás útján lehetővé tette a magyar állampolgárság felvételét külföldi magyaroknak is. A törvény elfogadása óta több kísérlet is történt a vitatott szlovák jogszabály módosítására, ám egyik sem járt sikerrel. Egy rendelet szerint azonban 2015 februárjától kérvényezhetik a szlovák útlevelet azok a polgárok, akik korábban elvesztették azt.

Egyes tagállamok csak speciális esetben engedélyezik a kettős állampolgárságot. A spanyolok például csak néhány latin-amerikai ország, Portugália, a Fülöp-szigetek és Egyenlítői-Guinea állampolgárai lehetnek párhuzamosan. Az osztrákok – bár alapvetően tiltják a kettős állampolgárságot – bizonyos esetekben, például neves sportolók, művészek vagy egyetemi tanári kinevezés esetén engedélyezik azt. A kettős állampolgársággal kapcsolatos kérdések persze számos esetben munkát adtak már az Európai Bíróságnak, és külön jogi kérdéseket vet fel, hogy miként szabályozható ez unión kívüli országok esetén.

Zetelaki Réka

Fotó: www.szabadsag.ro

http://magyaridok.hu

2016.02.11. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »