Tisza News - Babják Zoltán Beregszász polgármesterjelöltje


Babják Zoltán Beregszász polgármesterjelöltje


Babják Zoltán első alpolgármestert jelölte Beregszász megüresedett városvezetői tisztségére az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (UMDP) Beregszászi Városi Szervezete. Mint ismert, az időközi választásra június 2-án kerül sor.

Miután Veres Péter, a szervezet elnöke ismertette Babják Zoltán életrajzát, Gajdos István parlamenti képviselő, korábbi polgármester fejtette ki gondolatait. Rámutatott, 2006 óta Beregszász számos mutatóban megyei viszonylatban is az elsők közé került. Sikerült előrelépni a háztartási hulladékkezelés, a napi 24 órás vízszolgáltatás, a lakóközösségek megalakítása, az utak, járdák rendbetétele, költségvetési intézményeink felújítása terén. Az egyik és legfontosabb projekt az új hulladéklerakó és -feldolgozó megépítése, illetve az elkerülő út befejezése. Mindkettő esetében egy-másfél éven belül sor kerülhet az átadásra. Fontos kérdés a felépített kutyamenhely működtetése, a Vérke tisztítása, a szennyvíztisztító rekonstrukciója, az Aquapark termálfürdő és komplexum felépítése. Ezeket mindenképpen folytatnia kell a város új vezetésének.

Erre Babják Zoltán a legalkalmasabb, aki élvezi a képviselőtestület többségének a támogatását, amit az UMDSZ és a Régiók Pártja közötti szándéknyilatkozat aláírása is bizonyít.

Gajdos István szerint úgy tűnik, az indulók közül van, aki szándékosan meg akarja vezetni a beregszásziakat, s akár szavazatvásárlással át kívánja játszani a várost a „munkácsiak”, esetleg Balogáék kezére. Sajnos úgy néz ki, hogy ebben a folyamatban kulcsfontosságú szerepet játszik a KMKSZ is, hiszen önálló jelöltet indít. Pedig kiváló ajánlatot kaptak: alpolgármesteri tisztséget, ami az ő három képviselőjük tekintetében nem akármi. Visszautasították.

– Gajdos István terveinek egy része már megvalósult. Természetesen folytatni kívánom ezeket, s vannak egyéni elképzeléseim a város további fejlesztéséről – fejtette ki Babják Zoltán. – Együtt kívánok működni a megyei vezetéssel, Beregszász egyházi és civil szervezeteivel. A testvérvárosi kapcsolatok ápolását is fontosnak tartom, tőlük sok hasznos tapasztalatot vehetünk át, s közös pályázási lehetőségek is nyílhatnak.

A polgármesterjelölt programjában kiemelt szerep jut a város szociális szférájának fejlesztésére, az oktatási és kulturális létesítmények korszerűsítésére. A tervekben egy idősek otthonának létrehozása is található. Nagy figyelmet szeretne fordítani az ifjúság szabadidős tevékenységének és sportolási lehetőségeinek további fejlesztésére. Támogatná a sportegyesületek munkáját. Megengedhetetlen, hogy egy ilyen nagy múltra visszatekintő városnak ne legyen futballcsapata. Fontosnak tartja a terek, utcák, járdák rendezését, a parkosítást, a közlekedési akadályok elhárítását, új parkolóhelyek, buszmegállók, kerékpárutak létrehozását, az elkerülő út továbbépítését. A legperspektivikusabb kitörési pont a turizmus. Ennek érdekében meg kell óvni a város történelmi nevezetességeit, elő kell segíteni új szállodák, éttermek, ajándékboltok nyitását, hogy a látogató megismerhesse a régió gasztronómiáját, népművészeti alkotásait, borait. Fejleszteni kell a termálturizmust is. A városi szemétlerakó megszüntetésére a korszerű hulladék-feldolgozó megépítése adhat lehetőséget, ami részben megoldást jelentene Beregszász környezetvédelmi problémáira is. Kiemelten kell kezelni a Vérke folyamatos tisztítását.

– Ha estefelé a városban sétálunk, szembesülünk a közvilágítás hiányosságaival. Ezt a problémát orvosolni kell, szem előtt tartva az európai szabványokat – folytatja Babják Zoltán. – Sajnálatos módon Beregszászban több gyár bezárt, s ezáltal munkahelyek szűntek meg. Ezért az egyik legnagyobb kihívásnak az új munkahelyek megteremtését, a kis- és középvállalkozások támogatását és újak létrehozását tartom. Elképzelésem szerint ehhez a programhoz a város kihasználatlan vállalatainak a kapacitásai nagyszerű lehetőséget nyújtanak.

A jelölőgyűlésen kifejtette gondolatait Nagy Károly orvos, Cseh Piroska képviselő. Pfeifauf József, az UMDSZ frakcióvezetője elmondta, a városi tanácsban összesen 36 képviselő van. Ám ahhoz, hogy a polgármester bármilyen határozatot hozzon, 19 kéznek kell felemelkednie. Ha ez nem biztosított, azonnal meg lehet írni a lemondó nyilatkozatot. Braun Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnökhelyettese örömmel nyugtázta, hogy mára szoros együttműködés alakult ki a Beregszászi Városi Tanács, a járási tanács és a járási állami közigazgatás között.

Hegedűs Csilla
kiszó
http://kiszo.hhrf.org

2013.05.06.



 Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »