Tisza News - Egy beadvány utóélete


Egy beadvány utóélete


2016-04-13. Tovább gyűrűzik a megyei tanács beadványa körüli botrány és vita. Mint arról beszámoltunk, a kárpátaljai képviselők az ország elnökéhez, miniszterelnökéhez és a Legfelső Tanács elnökéhez címzett levelet fogalmaztak meg, melyben a régió nagyobb pénzügyi és közigazgatási önállóságának megadására kérik Petro Porosenkót, Arszenyij Jacenyukot és Volodimir Grojszmant.

A felháborodást leginkább az váltotta ki, hogy a dokumentumban a testület emlékeztet az 1991-es népszavazásra, melyen 546 450 kárpátaljai, azaz a választásra jogosultak 78,6 százaléka a régió autonómiája mellett voksolt.

Első megnyilatkozásaiban Hennagyij Moszkal is kiállt a kárpátaljai képviselők mellett, ám úgy néz ki, aludt egyet-kettőt a dologra. A megyei állami közigazgatás elnöke ugyanis azzal állt elő, hogy a testület vonja vissza április 5-én született döntését. A régió vezetője ráadásul a közigazgatási bírósághoz fordult azt kérve, hogy érvénytelenítse a Kárpátalja Ukrajnán belüli különleges önrendelkezésű egységéről szóló 1991. december 1-i népszavazás eredményét.

– Az 1991-es népszavazásnak a megye önrendelkezéséről szóló része törvénytelen volt – vélekedik Hennagyij Moszkal. – Az ugyanis ellentmondott a helyi népszavazásokról akkor hatályban volt törvénynek. Ennélfogva annak a referendumnak jogi szempontból nincs semmi jelentősége. Az egyetlen, amire jó az eredménye, az a mostanihoz hasonló politikai spekulációk előidézése.

A megyevezető hozzáfűzte, amennyiben 25 éven át nem akadt olyan hazafi, aki bírósági úton megtámadta volna az akkori KGB és a kommunisták által kezdeményezett véleménynyilvánítást, melynek célja az ország stabilitásának megbontása volt, úgy ő most megteszi azt. Ráadásul biztosra veszi, hogy az ítélőszék neki ad majd igazat, s a referendum eredményét végleg a kárpátaljai történelem szemétdombjára lehet dobni. Emlékeztetett arra, hogy az ominózus népszavazást követően Leonyid Kravcsuk akkori elnök szeparatizmussal vádolta meg az önrendelkezésről szóló kérdés felvetőit és semmisnek nyilvánította a végeredményt.

Az egyik televíziós csatorna politikai vitaműsorában kifejtette álláspontját Jaroszlav Halasz, a megyevezető tanácsadója is, aki szerint sokan félreértették, vagy szándékosan félremagyarázták a képviselők beadványát. A testület ugyanis csak utalt az ominózus népszavazás máig teljesítetlen végeredményére, de nem kérte annak rehabilitálását.

– Beszélgettem azokkal a képviselőkkel, akik megszavazták az ország vezetőihez címzett beadványt – mondta el a műsorban a tanácsadó. – Ők azt állítják, szó sincs a beadványban autonómiáról vagy bármiféle föderalizációról. Ők arra voksoltak, hogy a decentralizáció jegyében több önállósághoz jusson a régió.

Jaroszlav Halasz szerint nincs itt semmiféle szeparatizmus, jogos a kárpátaljaiak kérése, hisz egyre szűkül a mozgásterük. Sorra visznek el innen olyan dolgokat, melyek hosszú éveken át remekül működtek. Ilyen például a bezárásra ítélt técsői vámudvar, mely következtében nehéz helyzetbe kerülnek a külkapcsolatokat ápoló környékbeli vállalkozások. A vidék érdekeivel ellentétes a vasúti vonalfőnökség Lembergbe történt áthelyezése, a komoly történelmi és gazdasági jelentőséggel bíró keskeny nyomtávú vasúthálózat tönkretétele. Erre ugyanis a galíciai főváros illetékesei nem hajlandók pénzt áldozni. Hasonló sorsra jutott az ungvári gyermekvasút is. Tehát a kárpátaljaiak nem kívánnak mást, mint azt, hogy a megye maga rendelkezhessen értékei felett.

A témába vág Viktor Baloga parlamenti képviselő magyarok melletti kiállása is. A politikus kifejti, nem magyar a nemzetisége, nem tagja egyik kárpátaljai magyar pártnak vagy szervezetnek sem, de jogos a Tisza-menti járás és a magyar többségű választókerület követelése. Baloga nevetségesnek és abszurdnak tartja a hivatalos kijevi álláspontot, mely szerint akkor lehet szó a kérés teljesítéséről, ha megerősítést nyer, hogy az érintett területen valóban többségben és egy tömbben magyarok élnek és nem lengyelek vagy spanyolok.

– Azt kívánom, hogy a magyarok aktívabban kapcsolódjanak be ebbe a dologba. Annál is inkább, mert van képviselőjük a parlamentben, és két pártjuk komoly erőt képvisel a megyei tanácsban – hangoztatta közösségi oldalán a honatya. – Most kell felvetni az önállósodás kérdését, és én ebben a szövetségesük vagyok.

Balogh Csaba

http://kiszo.hhrf.org/

2016.04.13. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »