Tisza News - Búcsú-istentisztelet a kijevi Szent Katalin evangélikus templomban


Búcsú-istentisztelet a kijevi Szent Katalin evangélikus templomban


2016-10-01. Pocsai Vince, a kijevi magyar közösség református lelkipásztora nyugdíjba vonulása alkalmából a kijevi Szent Katalin evangélikus templomban tartott búcsú-istentiszteletet. Pocsai Vincét 32 esztendeje szentelték pappá. Az Ukrajnában élő magyarság és református egyház egyik prominens, érdekes alakja több mint húsz esztendőn át látta el a kijevi szórványgyülekezet szolgálatát.

Példamutató misszionáriusi munkát végzett

Petneházy Gyula, a Magyarok Kijevi Egyesületének (MKE) vezetője szerint Pocsai Vince a két évtized alatt példamutató misszionáriusi munkát végzett ebben az ellentmondásos szláv környezetben. Sokban hozzájárult ahhoz, hogy az ukrán fővárosba és környékére elkerült megannyi kárpátaljai és anyaországi magyar megtartsa hitét az Úrban és megőrizze magyarságát.

E szép pálya ilyen nemes fordulóján nem érdektelen visszatekinteni a kezdetekre, az indulásra, amelyről Pocsai Vince a következőképpen emlékezett vissza a Kárpáti Igaz Szó hasábjain: „1996. március 10-én nagyon szomorú szolgálatra hívtak az ukrán fővárosba: 59 éves korában meghalt dr. Lukács Béla akadémikus. A magyar közösségnek az volt a kérése, hogy református szertartás szerint temessék el – s mivel az akadémia dísztermében ravatalozták fel –, kétnyelvű legyen a gyászszertartás. Vállalkoztam a feladatra. A temetés után a Budapest Étteremben rövid baráti beszélgetésre került sor, ahol az egyik honfitársunk megjegyezte: már nem is emlékszik, mikor imádkozott utoljára magyarul. Ez megütötte a fülemet, és feltettem a kérdést: kinek kell legközelebb meghalnia azért, hogy újra imádkozzanak? Nem igaz, hogy ezt csak akkor lehet, ha valaki az életével fizet érte! A helyiek mentegetőztek, nincs, aki tanítaná őket, szakavatott ember kellene. Kijevben sem református, sem magyar ajkú lelkész nincs. Ha nincs Kijevben, van Beregszászban, mondtam. Miután itthon húsvét vasárnap elvégeztem a szolgálatot – a második napon a legátus szolgál –, újra elmentem hozzájuk.”

A Magyar Kultúra Lovagja

„Akkor Pocsai Vincét – legnagyobb meglepetésére – 64-en várták az istentiszteleten! Ettől kezdve – főként a Magyarok Kijevi Egyesületének köszönhetően – elindult egy folyamat. Havi egy alkalommal utazott Kijevbe. Amikor hat évre rá, 2002. január 22-én Budapesten, a Stefánia palotában a Magyar Kultúra Lovagja címet vehette át éppen e szolgálatának elismeréseként, elmondhatta: a kitüntetés mögött több mint 120 ezer kilométer van.”

Pocsai Vince visszaemlékezései alapján a kezdetekkor Kijevben a rendszeres istentiszteleteket a Magyar Házban tartották. „Nagyon sok olyan – talán nem is feltétlen református vallású – magyar jött, aki magával hozta más nemzetiségű férjét vagy feleségét, élettársát. S bár voltak, akik nem értették, miről szól a prédikáció, de az, hogy közösségben lehettek s családdá alakulhattak ebben a nagy szláv tengerben, nagy öröm volt számunkra. Egyébként nemcsak az ott élők jártak és járnak az alkalmakra, hanem azok a kárpátaljaiak is, akik időlegesen ott találtak munkát. Mindezeken túl legalább ilyen elégtétel, élmény és emlékezetes számomra, hogy a Magyar Házban kezet foghattam Puskás Ferenccel, a legendás Aranycsapat kapitányával, alkalmam volt úrvacsorát adni Farkas Bertalannak, az első magyar űrhajósnak, találkozhattam a híres professzorral, Valasek Istvánnal, a kolozsvári egyetem tanszékvezetőjével. És a végtelenségig sorolhatnám azokat az elismert személyiségeket – íróinkat, költőinket, művészeinket –, akik megfordultak a Magyar Házban. Ott összegyűlhettek a hágón túl élő magyarok is. Tizennégy megyéből!”

Üröm az örömben

A két évtizedes gyümölcsöző, eredményes és méltán elismert kijevi szolgálata kapcsán tehát volt miről emlékeznie és számot adnia Pocsai Vince leköszönő lelkipásztornak. Azonban törvényszerű sajátossága minden határon túli magyar szervezet, közösség tevékenységének, hogy még egy ünnepi – vagy legalábbis méltandó – esemény alkalmával sem mehetünk el egyes orvoslásra váró problémák mellett! Ez nem ünneprontás, hanem közös dolgainkat valahogy, valamikor egy kis lépéssel előre-előbbre lendítő felvetés. Nos, Pocsai Vince szép ívű életpályáját méltató beszélgetésünkkor Petneházy Gyula, az MKE elnöke felhívta a figyelmet egy sajnálatos fejleményre és körülményre, ami sok gondot okoz az ukrán fővárosban és környékén élő magyarok közösségi életében: „Az itteni helyzet jobb megértése és a tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy a tiszteletes úr által méltán emlegetett Magyar Ház időközben adminisztratív okok miatt megszűnt. Sajnos! Ennek az intézménynek a hiányát nem lehet eleget hangoztatni. Vagyis nagyon hiányzik egy – mondjuk úgy: „Kijevi Magyar Kultúra Háza”, melynek létrehozását, mi önerőből nem vállalhatjuk. Azonban: ha megfelelő helyen megfelelő döntés születne e kérdésben, és lenne ilyen intézményünk, tevékenységét meg tudnánk tölteni gazdag tartalommal!”

Pocsai Vince búcsú-istentiszteletén jelen volt, bemutatkozott a gyülekezet új lelkipásztora, Balázs Antal segédlelkész, aki jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hatodik évfolyamos hallgatója. Most október elsejétől a beregardói, makkosjánosi és a kijevi felekezetek lelkipásztora lesz.

Turányi József
Kijev-Cserkasszi

http://kiszo.hhrf.org

2016.10.01. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »