Tisza News - Kárpát-medencei tudományos együttműködés


Kárpát-medencei tudományos együttműködés


2016-11-02. Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága (PAB) ez év szeptember 30-án nemzetközi konferenciát rendezett Kárpát-medencei projekt alapú együttműködési (KÁRPRO 2016) címmel, melyen a Kárpát-régió 6 EU-s és 3 csatlakozni kívánó ország mintegy félszáz kutatója, tudósa találkozott, hogy megvitassák a tudományos együttműködésnek, információs hálózat kiépítésének, közös kutatási tervek kidolgozásának és a legújabb európai, Horizont-20 pályázatokon való részvételnek lehetőségeit.

A részvevőket Kosztolányi György akadémikus, a PAB elnöke, Páva Zsolt, Pécs polgármestere és Zeller Gyula, az egyetem rektorhelyettese köszöntötte.

A konferencia ötletét 2015-ben vetette fel Szkála Károly, a Zágrábi Egyetem professzora, a Ruđer Bošković (Rudzser Boskovics, XVIII. századbeli fizikus, matematikus, csillagász, jezsuita pap) Kutatóintézet tanácsosa. A plenáris ülés első előadásán vázolta a hálózatépítés fontosságát, hasznosságát mind az együttműködés, mind a közös kutatási pályázatok beadása szempontjából.

Pálné Kovács Ilona akadémikus, a Regionális Kutatások Intézetének igazgatója szemléltette, a helyi érdekeket is figyelembe vevő tudományos vizsgálatok helyzetét ecsetelte Magyarországon. Kosztolányi György akadémikus, az MTA Orvosi Tudományok Osztálya és a PAB elnöke egészségügyi kérdéseket taglalt. A víz- és klímaproblémákat pedig Fodor István akadémikus, a PAB titkára vázolta.

Az ungvári Elektronfizikai Kutatóintézetet (EFKI) hárman képviselték: Volodimir Maszljuk, az EFKI Fotonukleáris Folyamatok Osztályának vezetője, e cikk szerzője és Tarics Zoltán tudományos titkár, aki két rövid, prezentációkkal kísért előadásában ismertette a nevezett osztályon végzett őkológiai méréseket és kutatásokat. Az elsőben azon kutatásokról beszélt, melyek kiterjednek Kárpátalja váro-sai és nemzeti parkjai talajainak, valamint egyes folyók iszapjainak vizsgálatára a természetes radióaktivitás mértéke, a nehéz fémek elterjedése szempontjából. A végső cél ezen adatok feltérképezése a megyénkben, s majd a régiókban meglévő betegségi statisztikák összehasonlítása, a következtetések levonása.

A második előadásban Tarics Zoltán bemutatta a nevezett osztály elektrongyorsítóját, a mikrotront. Taglalta a berendezés fontosabb jellemzőit, felhasználását. Kitért a környező országokban, Krakkóban, Pozsonyban, Bukarestben, valamint Budapesten és Debrecenben lévő magfizikai reaktorokra és gyorsítókra. Eddig az ungvári kutatók szoros kapcsolatokat építettek a debreceni és krakkói tudósokkal, a jövőben ezeket szeretnék kibővíteni a többi hárommal. Abban reménykedünk, hogy hamarosan meg lehet találni a közös kutatási témákat, és együtt lehet majd részt venni európai pályázatokon.

A képen: Volodimir Maszljuk és Tarics Zoltán

Oleg Parlag,
az EFKI Fotonukleáris Folyamatok Osztálya tudományos főmunkatársa, a fizika-matematikai tudományok kandidátusa

http://kiszo.hhrf.org

2016.11.02. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »