Tisza News - Nincs politikai vita a magyarok legnagyobb problémájáról


Nincs politikai vita a magyarok legnagyobb problémájáról


2017-01-11. Hiába uralta a politikai napirendet az elmúlt időszakban a bevándorlás, a magyar választók az egészségügyi és szociális biztonságot érzik az ország legnagyobb problémájának - derül ki a Republikon Intézet legújabb elemzéséből.

Legutóbbi, decemberi kutatásában a Republikon Intézet a pártpreferenciák felmérése mellett arra is megkérte a válaszadókat, hogy egy listából válasszák ki, mely két kérdéskör okozza számukra a legnagyobb problémát, illetve mit gondolnak arról, melyek a legnagyobb nehézségek, amelyekkel az ország jelenleg szembenéz. A megkérdezettek tehát megkülönböztethették azt, hogy melyek az ország, valamint melyek a saját maguk előtt álló problémák.

Az eredményekből kiderült, az ország számára az egészségügy és a szociális biztonság okozza a legnagyobb nehézséget - a megkérdezettek 43 százaléka sorolta ezeket a két legfontosabb probléma közé. Ez a 43 százalékos arány jóval meghaladja a következő két leggyakrabban választott témát jelölők arányát - a bevándorlást a megkérdezettek 28, a munkanélküliséget 22 százaléka sorolja a legfontosabb problémák közé.

A válaszadók inkább a megélhetéssel kapcsolatos kérdések miatt aggódnak: a gazdasági helyzetet a megkérdezettek 22, a nyugdíjakat 17, az áremelkedést és az inflációt pedig a válaszadók 15 százaléka sorolta az ország előtt álló legnagyobb kihívások közé. Ezzel szemben a megélhetéssel alig összefüggő, valamivel absztraktabb kérdések, mint a terrorizmus, valamint környezetvédelmi, éghajlati és energia ügyek mindössze a megkérdezettek 4 százaléka szerint tartozik az ország legkomolyabb nehézségei közé.


Forrás: Republikon

A mindennapok problémáinak feltérképezésénél még erőteljesebben érvényesül az a tendencia, hogy leginkább a gazdasággal összefüggő témák foglalkoztatják a magyar lakosságot. Az erre a kérdésre adott válaszok szerint személyesen is az egészségügyi és szociális biztonság a legkomolyabb probléma: a válaszadók 28 százaléka gondolja úgy, hogy ez az egyik legnagyobb nehézség, amivel szembenéz. A saját háztartás anyagi helyzetét 26, az áremelkedést és a megélhetés költségeit a válaszadók 24 százaléka a két legnagyobb probléma közé.

A többi gazdasággal kapcsolatos témát is viszonylag sok megkérdezett választotta: a nyugdíjak kérdését 22, az ország gazdasági helyzetét 10, a munkanélküliséget pedig 9 százalék tartja az egyik legnagyobb nehézségnek.

A megélhetéssel szorosan össze nem függő kérdések ebben az esetben is háttérbe szorulnak: a terrorizmust a válaszadók mindössze 1, a bűnözést 2, a környezetvédelmi, éghajlati és energiaügyeket pedig a válaszadók 3 százaléka tartja fontos problémának. A bevándorlás, mint személyes kihívás nem jelenik meg - annak ellenére, hogy ezt a kérdést a válaszadók 28 százaléka sorolta az ország legfontosabb problémái közé, személyes problémaként csupán 6 százalék említette - olvasható az elemzésben.


Forrás: Republikon

Összességében a magyar lakosság számára leginkább egészségügyi és szociális biztonság, valamint a gazdasági helyzettel, megélhetéssel kapcsolatos kérdések okoznak nehézséget.

Az Eurobarometer által készített felmérésekből kiderül, hogy az egészségügyi és a szociális biztonság az utóbbi pár évben egyre komolyabb nehézséget okoz a magyar lakosságnak. Miközben az említett kérdést a választók viszonylag nagy aránya érzékelte problémaként régebben is, érdemes látni, hogy az egészségügyet és a szociális biztonságot a két legnagyobb probléma közé soroló válaszadók aránya úgy nő drámaian 2015 óta, hogy nem zajlik róla politikai vita.

Hogy kerül a kakukktojás az asztalra

A legtöbbek által választott témák listájában egyértelműen a bevándorlás jelenti a kakukktojást, mely nem a megélhetéssel való szoros kapcsolata miatt, hanem sokkal inkább a politikai napirenden való kitartó jelenlétének köszönhetően van a válaszadók által fontosnak érzett problémák között.

Jól mutatja ezt, hogy míg 2014-ben még csupán a válaszadók 2-3 százaléka sorolta a bevándorlást két legfontosabb probléma közé, addig ez az arány jelenleg 28 százalék.

Az Eurobarometer 12 éves adatait a Republikon Intézet elemzéseivel összevetve látható, hogy a magyar választópolgárok gondolkodására hasonló tendenciák jellemzők, mint a többi európai polgáréra. A hazai problémaérzékelés - hasonlóan a visegrádi országokéhoz - jelentős mértékben szinkronban mozog Németország és Nyugat-Európa problémáival. Akárcsak a magyar gazdaság, a magyar publikum is jelentős mértékben integrálódott Európába.

A közép-európai pártok sajátos politizálásának köszönhetően így például a jelentős németországi, skandináviai és hollandiai bevándorlás problémaérzékelésével a közép-európai szavazók is azonosulnak. Ezt a jelenséget a hazai politikusok ki tudják használni, amennyiben odafigyelnek a többi európai ország problémáira és sikeres politikai receptjeire. A Fidesz egyik sikere, hogy ezt a nemzetközi trendet különösen nagy mértékben tudta meglovagolni.


Forrás: Republikon

Annak ellenére, hogy léteznek általánosan problémaként érzékelt kérdések, a különböző pártpreferenciával rendelkező válaszadók véleménye eltér a tekintetben, hogy miket tartanak a legégetőbb kérdéseknek.

Együtt gondolkodnak a Fidesz és a Jobbik szavazói

Pártpreferencia szerint vizsgálva látható, hogy a Fidesz, valamint a Jobbik szavazói hasonlóképpen gondolkodnak a legnagyobb nehézségekről. A Fidesz támogatói az ország előtt álló legnagyobb kihívásnak az egészségügyet és a szociális biztonságot tartják (40 százalék), 38 százalékuk szerint a bevándorlás az egyik legnagyobb probléma. Harmadik helyen a munkanélküliség áll 22 százalékkal. Láthatjuk tehát, hogy még a kormánypárt szavazói sem a bevándorlást tartják az ország legsúlyosabb problémájának.

A Jobbik támogatói közül az egészségügyi és szociális biztonságot sorolták a legtöbben a legfontosabb kérdések közé (36 százalék), második helyen a bevándorlás áll (33 százalék), harmadik helyen viszont a kormánypárt esetén látottakkal ellentétben a gazdasági helyzet (31 százalék).

A baloldali, liberális válaszadók körében szintén az egészségügyi és szociális biztonság a leginkább aggodalomra okot adó kérdés - a válaszadók többsége (54 százalék) sorolta ezt a két legnagyobb nehézség közé. A második és harmadik helyen ugyanakkor olyan témák állnak, amik a Jobbik és a Fidesz támogatóinál nem kerülnek elő: a nyugdíjak kérdéséről a baloldali, liberális válaszadók 24, az áremelkedésről és az inflációról pedig 22 százalékuk érzi úgy, hogy ez az egyik legnagyobb probléma, amivel szembenéznek.

Összességében a Jobbik és a Fidesz támogatóival ellentétben a baloldali, liberális szavazók a bevándorlásnál jóval fontosabb kérdésnek érzik a nyugdíjak alakulását - ezt 24 százalékuk sorolja a legfontosabb kérdések közé, míg ez az arány a Fidesz támogatóinak körében 16, a Jobbik támogatóinak körében pedig mindössze 12 százalék.

A Jobbik támogatói jóval nagyobb arányban választották az ország két legfontosabb problémája közé a bűnözést, mint akár a fideszes akár a baloldali, liberális szavazók. Látható tehát, hogy a Jobbik néppártosodás irányába tett lépéseivel együtt támogatóit továbbra is foglalkoztatják a párt eredeti politikájához jobban kapcsolódó ügyek - bűnözés, bevándorlás.


Forrás: Republikon

A választók szocio-demográfiai helyzete, problémaérzékelése és pártpreferenciája között viszonylag szoros a kapcsolat, tehát egy választó életkora, iskolázottsága, lakóhelye és problémaérzékelése alapján viszonylag nagy bizonyossággal megjósolható az egyéni pártpreferenciája.

Például a baloldali szavazókról elmondható, hogy a nyugdíjakkal kapcsolatos lényegesen nagyobb fogékonyságuk azzal magyarázható, hogy általában lényegesen közelebb állnak, vagy már el is érték a nyugdíjkorhatárt. A Jobbik szavazói ezzel szemben egy időben távoli problémaként nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Az emberek életéhez a szociális és egészségügyi témakör áll közel, és az országos politikában is az első helyen áll. Akiket ez a probléma érdekel igazán, az lényegesen nagyobb valószínűséggel választja a baloldali vagy liberális pártokat, mintsem a Fideszt vagy a Jobbikot.

A mérleg nyelve nem azonosul a felkínált politikai agendával

A választói preferenciák viszonylag nagyfokú előrejelezhetősége rávilágít arra a tényre, hogy a választók nagy részének várhatóan stabil a pártpreferencia választása. Az októberi népszavazás kudarca ugyanezt a tényt igazolja: a Fidesz ugyan jól tud kommunikálni a választóival, de ezt a kört nem igazán tudja jelentősen bővíteni, és egy olyan problémakört lovagolt meg markánsan, aminek a mozgatórugói nagymértékben az ország határain kívül vannak, és a fontosságuk a jövőben a hazai politikától függetlenül nőhet, de akár csökkenhet is. A választók egy kisebb, de így is a választások kimenetelét eldönteni képes milliós köre kevéssé, vagy nem azonosul a neki felkínált politikai agendával.

Napi.hu

http://www.napi.hu

2017.01.11. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »