Tisza News - Himnusz és megmaradás


Himnusz és megmaradás


2017-01-24. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége közös szervezésében idén is megünnepelték a magyar kultúra napját.

Beregszászban a rendezvénysorozat koszorúzási ünnepséggel kezdődött a Kölcsey-emléktáblánál, ahol a jelen lévő szervezetek és intézmények képviselői a Himnusz megírásának 194. évfordulójára emlékeztek. Jelen voltak Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Babják Zoltán, Beregszász megyei jogú város polgármestere, Horváth László, a Beregszászi Járási Tanács elnökhelyettese, a Vitézi Rend kárpátaljai törzskapitányságának képviselői, a városban és a járásban működő civil szervezetek vezetői, tagjai.

– Közel két évtizedes hagyomány, hogy Beregszászban a kulturális évad a magyar kultúra napjával veszi kezdetét – kezdte dr. Zubánics László –, s ilyenkor minden esztendőben egyfajta leltárt készítünk az elmúlt esztendőről, kijelöljük a folyó év fontosabb feladatait. Viharfelhők gyülekeznek magyar közösségünk egén, mivel a közelmúltban olyan dolgok történtek Ukrajnában, amelyek alapjaiban fenyegetik a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke fontosnak tartja a közösségi összefogást. „Hátunkat az anyaországhoz szorítva egy közös fellépést kell kigondolnunk, azt, hogy hogyan és miképpen tudjuk fenntartani, megőrizni azokat a jogainkat, amelyeket Ukrajna alkotmánya és hatályos törvényei az anyanyelvünk védelmében garantálnak” fejtette ki.

– Ott, ahol kétnyelvűvé válik az oktatás – ezt látjuk Felvidéken és Szlovéniában –, már biccen a szó a száj szögletén, sőt, a hivatalos nyelvhasználatba belopóznak az idegen nyelvű szavak. Az új oktatási és nyelvhasználati törvény többek között az anyanyelvi oktatást célozza meg, s csupán az alsó osztályokban engedélyezné a magyar nyelven zajló oktatást. Ha ezek az intézmények elindulnak a lejtőn, s megszűnnek/átalakulnak a számunkra oly fontos közösségi terek, következik az önkormányzat, majd a kultúra – fejtette ki a szónok.

A rendezvény zárásaként a jelenlévők elhelyezték a tisztelet koszorúit az emléktáblánál, majd elénekelték nemzeti imádságunkat.

A magyar kultúra napi program az Európa-Magyar Házban folytatódott, ahol sor került a 2017. évi Beregszászi Értelmiségi Fórumra. Kölcsey Ferenc Hymnus, a magyar nép zivataros századaiból című költeményét Bárdos Márk, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákja tolmácsolta, a házigazdák nevében dr. Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke emlékezett a magyar kultúra napjára, majd tartott rövid előadást azokról az eseményekről, amelyeket 2017-ben szeretnének megvalósítani Kárpátalján. Helyi kötődése van Kovács Vilmos, S. Benedek András és Lator László évfordulójának, emellett kiemelt, egész évben zajló programokkal szeretnék méltatni a Szent László és az Arany János Emlékévet is.

A fórum munkájába bekapcsolódott Gyurin Miklós, Magyarország beregszászi külképviseletének diplomatája és Balogh Dénes, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja.

Az Együtt című irodalmi lap nívódíját a 2016-ban publikált színvonalas írásai elismeréseként a szerkesztőbizottság Marcsák Gergely irodalmárnak ítélte oda. A díjazott laudációját Csordás László olvasószerkesztő ismertette, majd dr. Dupka György lapigazgató, felelős kiadó adta át a díszoklevelet, illetve a hozzá járó pénzjutalmat.

A jelenlévők az idén sem maradtak irodalmi „táplálék” nélkül. A fórumon bemutatkozott a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.: az elmúlt évben elindult tehetséggondozási programról Lőrincz P. Gabriella kárpátaljai mentor és Farkas Wellman Endre oktató tartottak előadást, majd röviden bemutatták az ENUMERÁCIÓ című kiadványt, amely egy válogatás az Előretolt Helyőrség Íróakadémia tagjainak alkotásaiból.

A közelmúltban napvilágot látott Különjárat (az Együtt ifjú alkotóinak antológiája) című kiadványról Szemere Judit szerkesztő beszélt, majd dr. Dupka György bemutatta a Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján című kötetét. Elkészül a kötetet kiegészítő lexikon is, mely a legteljesebb kiadvány lesz Kárpátalja magyar irodalmi életéről a középkortól napjainkig.

Hagyomány, hogy a magyar kultúra napján díjakat és kitüntetéseket adnak át. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia okleveleit az alábbi, a magyar kultúra szolgálatában kiemelkedő személyiségek kapták: Shrek Tímea író, pedagógus, a Beregszászi 7. Számú Általános Iskola szervező- és magyartanára, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság titkára, Halász László, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatás művelődési osztályának vezetője, Molnár János beregszászi római katolikus esperes-plébános, Pocsai Vince szórványgondozó református lelkész, Weinrauch Katalin gyermekíró és költő, illetve Román Erika, a Gáti Kovács Vilmos Középiskola igazgatónője.

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet oklevelét a Tiszabökényi Tisza Csillag Kórus (művészeti vezető: Kovály Csilla), a palágykomoróci kultúrház Nefelejcs asszony- és leánykórusa (vezető Illár Viktória), Vraukóné Lukács Ilona, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Könyvtár főtanácsosa, Rezes Katalin, a Nagyszőlősi Perényi Középiskola magyar szakos tanára és Kövy Márta, az Ungvári Drugeth Gimnázium magyar szakos tanára kapta.

II. Rákóczi Ferenc születésének 340., újratemetésének 110. évfordulója alkalmából Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatásával a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány művelődéstörténeti vetélkedőt tartott középiskolások, gimnazisták számára a célból, hogy a felnövekvő nemzedék újabb információkat szerezzen II. Rákóczi Ferenc személyiségéről, az általa vezetett szabadságharc eseményeiről, illetve azok következményeiről. A magyar kultúra napja alkalmából került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa képviseletében Balogh Dénes konzul nyújtotta át az okleveleket és az értékes vásárlási utalványokat a nyertes csapatok képviselőinek.

Az ünnepséget zenés-irodalmi összeállítás színesítette és zárta, amelyben a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanárai és diákjai, illetve a Tiszabökényi Tiszacsillag kórus tagjai működtek közre. A programsorozat a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

Az Ungvári Dayka Gábor Középiskolában a MÉKK szervezésében idén, immár 18. alkalommal is sor került a hagyományos Himnusz-mondó versenyre.

A 8-9. osztályosok kategóriájában az első helyen Csorni Krisztián (Ungvári Dayka Gábor Középiskola), a másodikon Kovács Emília (Ungvári Drugeth Gimnázium) végzett, őt Nickulics Sztella követte (Ungvári Drugeth Gimnázium). A 10-11. osztályosok közül első helyezett Dunda Fruzsina (Ungvári Drugeth Gimnázium), a második Szlucky Ferenc (Ungvári Dayka Gábor Középiskola), a harmadik pedig Biró István (Ungvári Dayka Gábor Középiskola) lett.

A szavalatokat Horváth Katalin docens, Szabó János konzul, Rezes József, a megyei közigazgatás nemzetiségi osztályának helyettes vezetője, Csuka Emőke, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara Magyar Filológiai Tanszékének főelőadója, valamint Keszler Sztella iskolaigazgató bírálta el.A kultúra napi rendezvények sorát színesítette a Kárpátaljai Néprajzi Múzeum nagytermében megnyílt Kárpát-medencei népviseletek című tárlat, mely Barna György gyűjteménye, s a Miskolci Herman Ottó Múzeumból érkezett.

Kép és szöveg: Nigriny Szabolcs

kiszó

http://kiszo.hhrf.org

2017.01.24. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »