Tisza News - Újabb fejlemény a kettős állampolgárság ügyében


Újabb fejlemény a kettős állampolgárság ügyében


Nagy Tibor ügyvéd közbenjárásával a Lévai Járási Rendőrkapitányság - azon időre, amíg az illetékes bíróság az ügyben nem hoz jogerős döntést – elhalasztotta a lévai kettős állampolgárokra kiszabott büntetések végrehajtását

A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság jóváhagyta ügyfeleim Dolník Erzsébet, Gubík László és Kassai Gyula ellen folyó szabálysértési eljárás keretében a Lévai Járási Rendőrkapitányság által kiadott határozatát, mely szerint a nevezettek szabálysértést követtek el, miután szlovák állampolgárságuk elvesztése okán kötelesek voltak leadni személyi igazolványukat és ezt a felszólítás ellenében sem tették meg. A határozat szerint ügyfeleimnek 33,- eurós fejenkénti büntetést kellett volna kifizetniük az államnak, valamint 16,50 eurós összeget is perköltség címen. A rendőrségi határozatok a kézbesítés napján jogerőre léptek és végrehajthatóvá váltak.
A hatályos szlovák jogrend által adott lehetőségek alapján újabb jogorvoslattal éltem a fent említett jogerős rendőrségi határozatok ellen, mégpedig azok az illetékes bíróság általi felülvizsgálatával. Egyidejűleg kérelemmel fordultam a Lévai Járási Rendőrkapitánysághoz, hogy azon időre, amíg az illetékes bíróság az ügyben nem hoz jogerős döntést, addig halassza el a kiszabott büntetések végrehajtását. Ezen kérelmem sikerrel járt és a Lévai Járási Rendőrkapitányság 2013. április 29-én kelt levelével értesített kérvényem elfogadásáról és annak jóváhagyásáról.
Újabb kis ütközetben voltunk eredményesek, amely ugyan csaj kis előre lépést jelent az ügyben, de remélem kihatással lesz annak további lefolyására és a végső sikerhez is hozzá fog járulni – számolt be a Felvidék.ma-nak JUDr. Nagy Tibor, ügyvéd.

Felvidék.ma
http://felvidek.ma

2013.05.14. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »