Tisza News - Még sincs kőbe vésve az alkotmány 1-es cikkelye?


Még sincs kőbe vésve az alkotmány 1-es cikkelye?


Módosíthatónak tartja a miniszterelnök a román alkotmánynak azokat a cikkelyeit is, amelyek megváltoztatását maga az alaptörvény korlátozza. Ilyen egyebek között az egyes cikkely, amely szerint Románia nemzetállam.

Victor Ponta erről egy korábbi javaslata kapcsán beszélt hétfőn este. A kormányfő a riasztó baleseti statisztikákból okulva egy hete azt indítványozta, hogy az alkotmány tegye lehetővé a súlyos közúti kihágások elkövetői járművének elkobzását. Ehhez a tulajdonjogot szabályozó 44-es paragrafus módosítására van szükség – hívták fel a figyelmét alkotmányjogászok.

Csakhogy a miniszterelnök javaslata ellentmond egy 2011-es alkotmánybírósági határozattal. A taláros testület ugyanis megállapította: a 44-es paragrafus nem módosítható a tulajdonjogot korlátozó módon, mert ezzel megszegnék az alkotmány 152-es cikkelyét. A bírák által hivatkozott paragrafus második bekezdése szerint „semmiféle módosítás nem lehetséges, ha az eredménye az állampolgárok alapvető jogainak és szabadságainak vagy ezek biztosítékainak a megszüntetése”.

Ezért Victor Ponta a módosításokat korlátozó paragrafus megváltoztatását javasolta. „Megkeressük azt a cikkelyt, amely tiltja a 44. paragrafus módosítását, és ezt módosítjuk. Ezt csak akarni kell” – magyarázta a miniszterelnök.

Bár erről nem beszélt, a kormányfő gondolatmenete szerint megváltoztatható a Romániát nemzetállamként meghatározó cikkely is, amelynek módosítását szintén a 152-es paragrafus tiltja.

Varga Attila: ez nem ilyen egyszerű

Csakhogy Varga Attila alkotmányjogász szerint Victor Ponta gondolatmenete problematikus. Emlékeztetett arra, hogy idén nem új alaptörvény megalkotására, hanem alkotmánymódosításra készül a parlament. „Normális alkotmánymódosítás keretében nem lehet módosítani azokat a cikkelyeket, amelyek megváltoztatását korlátozza a 152-es paragrafus. Ez csak akkor lehetséges, hogy ha egy alkotmányozó hatalom új alkotmányt fogadtat el” – magyarázta a maszol.ro-nak.

Varga elmondta, az „alkotmányozó hatalomnak” olyan típusú társadalmi felhatalmazásra van szüksége, amilyennel az 1990-es román parlament rendelkezett. „Ilyen jellegű felhatalmazás most nincs. Persze politikailag úgy is lehet értelmezni, hogy a kétharmados parlamenti többség rendelkezik egy ilyen típusú felhatalmazással” – mondta a szakember.

Az alkotmányjogász szerint az egyetlen alkotmányos procedúra az lenne a 152-es cikkely módosítására, hogy a parlament első lépésben ezt a cikkelyt módosítja, ezt változtatást pedig referendumon a lakossággal is elfogadtatja. „Ezzel a parlament felszabadulna a létező korlátok alól, és utána második lépésként gyakorlatilag egy új alkotmányt lehet elfogadni” – fogalmazott az RMDSZ volt parlamenti képviselője.

Varga egyébként maga is úgy gondolja, hogy a 152-es cikkelyt módosítani kellene. Emlékeztetett arra, hogy az alkotmány nem tiltja ennek a cikkelynek a megváltoztatását. Felidézte egy korábbi javaslatát, amely szerint törölni kellene a 152-es paragrafusból a nemzetállamra, a köztársasági államformára és az állam hivatalos nyelvére történő utalást.

A szakember szerint a nemzetállam fogalma „érzelmi alapon”, anakronisztikus módon került be az alkotmányba. Az államformáról szerinte a lakosságnak kellene döntenie, az állam hivatalos nyelvének rögzítése pedig idejétmúlt, ugyanis Románia időközben elfogadta a kisebbségi és regionális nyelvek európai chartáját. Ez lehetővé teszi a román nyelv mellett egy másik nyelv hivatalos használatát bizonyos régiókban.

„Az alkotmányban szerintem csak három dolgot lenne szabad kőbe vésni: a politikai pluralizmust, az alapjogokat és az igazságszolgáltatás függetlenségét” – szögezte le Varga Attila.

Új Magyar Szó online
http://www.maszol.ro

2013.05.14. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »