Tisza News - Dorosz Dávid: "Hamarosan itt lesz az ideje, hogy a horvátországi magyarok is elmondják véleményüket"


Dorosz Dávid: "Hamarosan itt lesz az ideje, hogy a horvátországi magyarok is elmondják véleményüket"


Szerkesztőségünk felkereste Dorosz Dávidot, a Párbeszéd Magyarországért országgyűlési képviselőjét, az Együtt - PM szakpolitikusát, akit arról kérdeztünk, hogy Magyarországról hogyan tekintenek a külhoni magyarokra és azok helyzetére. A Kárpát-medencében élő magyarok szinte kivétel nélkül hasonló életproblémákkal küzdenek, és szinte azonos bánásmódban részesülnek saját és az anyaország részéről is. Ezért kértünk ki véleményt Magyarországon élő és tevékenykedő országgyűlési képviselőtől.

- Képviselő úr! Ön szerint miért folytat elutasító magatartást az Orbán-kormány az egyes legitim magyar képviselőkkel, egyesületekkel szemben szinte minden magyar kisebbségi közösségben, de leginkább Horvátországban?

- Meggyőződésem, hogy a Fidesz folyamatos ellenségképgyártásának három oka van: egyrészről könnyebben el tudja terelni a figyelmet saját rossz döntéseiről, másrészről pedig el tudja hárítani a felelősséget. Mindig mást hibáztatni, vagy "a körülményekre" fogni a legkönnyebb dolog. És ez távol áll a felelős politizálástól. Harmadrészről pedig egy közös - és mindig változó - ellenségképpel egyszerű riogatni, és ezáltal egyben tartani a szavazótábort. Így mindig adódik egy érv, hogy miért szavazzanak a Fideszre. Brüsszel, a bankok, az IMF, a baloldal, a Nyugat, a kisegyházak, a magánnyugdíjpénztárak, a közüzemi szolgáltatók, a rendvédelmi dolgozók, a hazafiatlan fiatal munkanélküliek, akik a megélhetés reményében külföldre vándorolnak, a dohánycégek és még sorolhatnám, mind egy újabb ellenségkép. Ezek kellenek, nehogy a pénztárcájukat megnézve ne erre a következtetésre jussanak a választók. Sajnos a Habony-művek kommunikációs hadjárataitól a külhoni magyarság szervezetei sem menekültek meg. Személy szerint is nagyon szomorú vagyok, hogy mennyire nyilvánvalóan és láthatóan megosztottak a külhoni magyar közösségek. És már a látszatra sem adnak. Így történhetett az, hogy Juhász és Gajdos elnök urakat szó szerint megalázta Orbán Viktor a legutóbbi MÁÉRT ülésen. Ez elfogadhatatlan minden szempontból.

- Hogyan vélekedik a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatáspolitikájáról és a támogatások elosztásáról, valamint arról, hogy közvetlenül Budapesten dől el a támogatások sorsa?

- Ezzvel kapcsolatban több módosító javaslatot is beterjesztettem, sőt külön törvénytervezetet is kidolgoztunk. Többször különböző fórumokon is amellett érveltem, hogy ami a Bethlen Gábor Alapkezelőnél folyik, az minden szempontból is botrányos. A megszűnt Szülőföld Alaphoz képest két fő irányban valósított meg kardinális változtatást az Orbán-kormány: az egyik az új Alap irányításának megváltoztatása és egyfajta "szuperkontroll" bevezetése, a másik a támogatások nyilvánosságának és a döntéshozatalban történő részvétel lehetőségének a szűkítése. A Bethlen Gábor Alap konstrukciója megszüntette a külhoni magyar szervezeteknek a szerepvállalását a támogatási döntésekben, és csak egy, hazai kormánytisztviselőkből létrehozott és csak döntés-előkészítő szerepkörrel rendelkező kollégiumra redukálva a korábban támogatási területenként szervezett és döntési jogokkal rendelkező testületeket. A külhoni magyarság képviselőinek a konkrét támogatási döntésekből történő kizárása nem csupán a "helyi ismeretet" zárta ki a döntéshozatali folyamatból, de okkal tette bizalmatlanná is a magyar közösségeket. Amikor sajnálatosan az a helyzet, hogy - különböző okok miatt és különböző mértékben - a külhoni magyar szervezetek a mindenkori magyar kormány támogatására szorulnak, akkor ezzel nem szabadna visszaélni. Az új kormány egyik fontos feladata kell, hogy legyen 2014-ben, hogy átszervezze és újra demokratikussá, átláthatóvá tegye a külhoni magyarság intézményeinek finanszírozását a civilek, és a politikai pártok bevonásával. A partnerségben hiszek, nem a szolgaságban. Ez alapján fogok mindig eljárni.

- Ön szerint miért folytat a jelenlegi magyar kormány megosztási hadjáratot a külhoni magyarok közt?

- Orbán Viktor és a Fidesz csak az erőből ért. Folyamatosan keresi a konfliktusokat, ahol újabb és újabb ellenségeket keresve próbálja megúszni a felelős döntéseket, lavírozik, Brüsszelben mást mond, mint itthon, a túlélésre játszik. A kormány szóvivőit hallgatva pedig sokszor elgondolkodom, hogy maguk is elhiszik-e ezeket a sületlenségeket, vagy csak saját gondolat híján kénytelenek a mások által leírt szövegeket elmondani. Ebbe a működésbe nem fér bele az, hogy a külhoni magyarokkal másként bánjanak. Két lehetősége van minden külhoni magyar szervezetnek: vagy beáll a bólogató kórusba és szolgaként némi alamizsnáért végrehajtja az utasításokat, vagy felemelt fejjel ellenáll, akkor viszont csak a megalázás jut neki Budapestről. Ma a külhoni magyarság és a magyarságpolitika az Orbán-kormány szemében egy kolonc, ahol valódi tervei sincsenek Orbánéknak. Ehelyett teljesen nyilvánvaló, hogy csak a várható szavazatok számítanak: épen ezért a diaszpóra magyarságon kívül csak a szerbiai és a romániai magyarság érdekli a Fideszt, a többi közösséggel nem foglalkozik.

- Hogyan vélekedik a külhoni magyarok állampolgárságáról, különösképpen a szavazati jogról, illetve a szavazati lehetőségekről (szavazás levélben)?

- Míg az állampolgárság könnyített megadása szerintem fontos lépés volt, a szavazati jog megadása szerintem túl sok feszültséget rejt magában. Minden felmérés azt mutatja, hogy a magyarok többsége nem támogatja, és valóban kétséges, hogy olyanok szavazzanak, akik döntésük felelősségét nem fogják viselni, mert egy másik országban élnek. Nem is beszélve arról, hogy csak országos listákra szavazhatnak, míg a magyarországi lakcímmel rendelkezők egyéni választókerületre és országos listákra is. Önálló képviselői indítványt adtam be, amely mindezt orvosolta volna. De sajnos Nemzeti Összefogás Tanácsára tett javaslatomat a fideszes honatyák érdemi vita nélkül lesöpörték az asztalról.

- Ön szerint indokoltak a jelenlegi magyar kormány által indítványozott törekvések, (a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének kezdeményezésére) hogy Zágrábra gyakorolt nyomással oldják meg a horvátországi magyarság belügyeinek kérdését? Annak ellenére, hogy Sója Dénes magyar kisebbségi parlamenti képviselő partnere a horvát kormánynak?

- Sója Dénes képviselő úr munkáját érdeklődéssel követem, és csak elismerően tudok nyilatkozni róla. Így gondolják ezt a helyi magyarok is, ahogy ez az újraválasztásában is megnyilvánult. Sajnos emlékezetes marad, ahogy a legutóbbi MÁÉRT-ülésen a miniszterelnök Juhász elnök urat "emlékeztette", hogy tudja már hol a helye, hiszen vannak több magyart is képviselő szervezetek a MÁÉRT ülésén, mint a MESZ. Ebből is látszik, hogy Orbánt valójában nem érdekli a horvátországi magyarok helyzete. Nem jön sok szavazat 2014-ben Horvátországból és nem is a miniszterelnök kedvenc pártjára szavazott a horvátországi magyar közösség, így kegyvesztetté vált. Ilyenkor nincs nemzeti összefogás, nincs nemzeti ügyek kormánya, nincs nemzeti együttműködés rendszere. Ezen is feltétlenül változtatni kell 2014-ben. A magyar kormány kötelessége, hogy mindenkivel szót értsen, és mindenkivel partneri viszonyt alakítson ki.

- Mi a véleménye arról, hogy a Magyar Egyesületek Szövetségét és annak intézményeit, egyesületeit, a magyar kormány egyáltalán nem hajlandó elismerni és elfogadni?

- Teljesen más szemléletre van szükség a magyarságpolitikában. Az orbáni út a Budapest-központúság: a Fidesz Orbán Viktor íróasztala mögül akarja megmondani a határon túli magyar közösségeknek, hogy mit kell tenniük. Ezzel a szemlélettel kell 2014-ben leszámolnunk. Mert ürülnek ki a magyar falvak, szórványosodik a magyarság, sok a közös gondunk. Ilyenkor nem hatalmi játszmákra, hanem munkára van szükség. A problémákkal mindenkit partnernek tekintve kell szembenéznünk, és közös erővel megoldanunk azokat.

- Ön szerint az egyszerű horvátországi magyar hogy érezheti magát, amikor egyesületi elkötelezettsége miatt jó, vagy rossz magyarként kezelik?

- Hamarosan itt lesz az ideje, hogy a horvátországi magyarok is elmondják a véleményüket az Orbán-kormányról. 2014 tavaszán mindenkire szükség lesz ahhoz, hogy véget vessünk ennek a narancsos ámokfutásnak. Addig is találja meg mindenki a nyilvánosság azon fórumait, amelyeket még nem ural a kormány, és mondja el a véleményét. Talán nincs is fontosabb ennél most. Addig a magam részéről minden segítséget megadok, hogy a horvátországi magyarság ebben a nehéz helyzetben is a lehető legjobban boldoguljon.

B.A.

Magyar Egyesületek Szövetsége - Savez Mađarskih Udruga
http://www.smu-mesz.hr

2013.10.21. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »