Tisza News - Diákok és diplomaták találkozója


Diákok és diplomaták találkozója


2018-05-08. „Támogatjuk a tudomány felé vezető fejlődés útját, bízunk az Önök sikerében, mint leendő diplomaták” – ezeket a szavakat kapták útravalóul az Ukrán–Magyar Oktatási–Tudományos Intézet (UMOTI) nemzetközi kapcsolatok szakos diákjai az Ungvári Magyar Főkonzulátuson megrendezett diplomata–diák találkozón.

A diákokat és a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék főelőadó tanárait Kuti László első beosztott konzul és Fülöp Andrea kultúrdiplomáciáért felelős konzul asszony fogadta.

A gyümölcsöző tudományos együttműködés alapjai 2016-ra vezethetőek vissza az intézet és a főkonzulátus között. Abban az évben alakult meg az UMOTI falain belül az Európai integráció és nemzeti kisebbségek központja és tartotta meg első kerekasztal-beszélgetését, melynek fő témája a modern diplomácia és annak szerepe az államközi kapcsolatokban volt. Az első sikeres találkozó a fundamentumát, alapját képezte a további tudományos együttműködésnek. 2017-ben először sikerült elérni, hogy a diákok gyakorlati szempontok alapján is láthassák egy nagykövetség működését. Több mint 15 diák vehetett részt a gyakorlaton Magyarország Kijevi Nagykövetségén, ahol testközelből tapasztalhatták meg, milyen is a XXI. századi diplomácia és az miként valósul meg a gyakorlatban.

Bátran állíthatjuk a diplomata–diák találkozó a következő lépcsőfoka az együttműködésnek, hisz gyakorlat nélkül nincs szakértelem. Kuti László első beosztott konzul kiemelte, miszerint elengedhetetlen, hogy a diákok és tudományos szakértők között párbeszéd alakuljon ki, hiszen a kötetlen eszmecserék teszik lehetővé, hogy véleményt nyilvánítsanak, és az eddig megválaszolatlan kérdésekre választ kapjanak. Előadásában a konzul kitért arra, hogy mennyire megváltoztak a diplomáciai szokások a technológia és a társadalom fejlődésével. Fülöp Andrea pedig a kultúrdiplomácia jelentőségét emelte ki, megemlítette azokat a projekteket, amelyek a nemzeti örökség megóvását veszik célba.
Dr. Kiss Éva professzor, a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék tanszékvezetője azt jegyezte meg, hogy milyen jelentőséggel bír egy-egy ilyen találkozó: „Repetitio est mater studiorum – Ismétlés a tudás anyja” – mondja a híres közmondás. Örök idők óta nagyon fontos a gyakorlat, amely nélkül senki sem válhat saját hivatása ékévé.

A Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék tanári kara és diákjai köszönetüket fejezik ki a Ungvári Magyar Főkonzulátusnak, hogy lehetővé tette a találkozást.

Belikánics László
egyetemi tanár
KISZó

2018.05.08. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »