Tisza News - Fórum – parlamenti képviselő nélkül


Fórum – parlamenti képviselő nélkül


A múlt hét végén tartották Budapesten a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) újabb ülését. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) képviseletében Péter Csaba, a megyei tanács képviselője, az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (UMDP) elnöke vett részt a tanácskozáson.

– A nemzetpolitika időszerű kérdései, így az egyszerűsített honosítás tapasztalatai és a 2014-es magyarországi országgyűlési választásokra való felkészülés kiemelt téma volt, s szó esett az anyaország és a szomszédos országok kapcsolatairól is – fejtette ki a TiszaNewsnak adott nyilatkozatában Péter Csaba. – Hozzászólásomban elsősorban az ukrajnai kérdéseket, ezen belül a magyar közösségünk szempontjából kiemelten fontos ügyeket érintettem. Rámutattam például a parlamenti képviselet visszaszerzésének jelentőségére. Az egyik legnagyobb horderejű döntést nemrég hozta meg a Legfelső Tanács, amikor módosította a választási törvényt. Gajdos István, az UMDSZ elnöke és képviselőtársai kezdeményezése nyomán a következő parlamenti választásokon már magyar többségű választókörzetet hozhatnak létre. Felhívtam a KMKF figyelmét arra, hogy az emberi jogok témájáról szóló parlamenti ajánlások második olvasatra előkészített szövegébe olyan fontos kérdések kerültek be, mint a nemzeti hovatartozásuk miatt elhurcolt magyarok rehabilitációjának ügye, a nyelvtörvény teljes körű végrehajtásának szükségessége, illetve a nemzeti kisebbségek kulturális autonómiára vonatkozó joga.

A fórum ülésén Péter Csaba rámutatott, hogy a nyelvtörvény végrehajtása vontatottan halad. A tapasztalatok szerint ennek fő oka a nem megfelelő finanszírozás, illetve hogy egyes helyeken nem akarnak kellően foglalkozni a jogszabály követelményeinek teljesítésével. Az oktatási kérdések kapcsán emlékeztetett: síkraszálltak amellett, hogy Ukrajnában teremtsék meg a szükséges feltételeket az államnyelv oktatásához, ehhez dolgozzanak ki speciális tantervet, módszertant, illetve lássák el a magyar iskolákat a szükséges tankönyvekkel. Az ukrán nyelv oktatásának javítása a végzősök versenyképességének emelése mellett arra ösztönözné a szülőket, hogy magyar iskolákba adják gyermekeiket. Gajdos István lépéseket tett annak érdekében is, hogy kétnyelvű érettségi bizonyítványokat kapjanak a diákok.

– Az UMDSZ úgy ért el eredményeket, hogy a magyar kormány kizárta a nemzeti együttműködés rendszeréből, s nem támogatja erőfeszítéseinket, sőt, ha teheti, inkább „keresztbe tesz” nekünk… – jegyzi meg Péter Csaba. – A KMKF ülésére ezúttal sem kapott meghívást az ukrán parlament egyetlen magyar képviselője. Ezt szóvá is tettem, hiszen Gajdos Istvánnak igazán lett volna miről szólnia!

A megyei képviselő a kijevi események kapcsán kifejtette: az UMDSZ és az UMDP véleménye is az, hogy békésen, erő alkalmazása nélkül kell megoldani a felmerülő problémákat. A demokrata szövetség a kezdetektől elkötelezett híve Ukrajna európai integrációjának, s továbbra is az az álláspontja, hogy az ország vezetése minden fél számára elfogadható feltételek mellett belátható időn belül írja alá a társulási megállapodást, ami fontos lépés a teljes jogú tagság felé.

kiszó
http://kiszo.hhrf.org

2013.12.13. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »