Tisza News - Tudnivalók a magyarországi nyugdíjakról


Tudnivalók a magyarországi nyugdíjakról


2018-08-05. Kárpátaljai nyugdíjas vagyok, de hamarosan Magyarországra költözöm. Milyen nyugdíjra számíthatok ott? Van-e valamilyen egyszerűsítés a magyarországi nyugdíj megítélésekor? – kérdezi K. Marianna ungvári olvasónk. A kérdésre Olekszij Bolsakov, a megyei Nyugdíjalap külföldi nyugdíjak osztályának vezetője válaszol.

Ukrajna és Magyarország között érvényben van az egykori Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság által 1963-ban aláírt „Együttműködés a szociális ellátás területén” megállapodás. A Szerződés 4. cikkelyének 1. pontja szerint a szociális ellátás minden típusa, melyeket az okirat magában foglal, annak az országnak a törvényi előírásai szerint történik, mely területén állandó lakhely szerint él az adott állampolgár.

A dokumentum 9. cikkelye kimondja, hogy az öregségi, rokkantsági vagy özvegyi nyugdíj megítélése és folyósítása az adott ország törvényi előírásai szerint a szociális ellátási hatóság által történik azon szerződő fél részéről, melynek területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik az ügyfél a nyugdíj kérelmezésének időpontjában.

Abban az esetben, ha a nyugdíjas átköltözik a másik szerződő fél országába, a nyugdíj folyósítását a lakhelyváltoztatás dátumát követő hónap első napjától megszüntetik.

A szerződő fél erre hivatott szerve, amely területére átköltözött a nyugdíjas, biztosítja a nyugdíjat az áttelepülés után a saját törvényi előírásai szerint és a saját forrásaiból, az átköltözés dátumát követő hónap első napjától. A nyugdíjra való jogosultság nem változik, ha ilyen típusú nyugdíj szerepel a befogadó fél törvényi előírásai között. Ha a nyugdíjra való jogosultság egy bizonyos korhatárhoz van kötve, a járandóságot attól a dátumtól folyósítják, amikor a kérelmező elérte az új lakhelyen érvényes nyugdíjkorhatárt.

Ukrajna kötelező állami nyugdíjbiztosításról szóló törvénye szerinti nyugdíjak megítéléséhez (átszámolásához) szükséges dokumentumok beterjesztéséről szóló rendelet 32. pontja szerint az Ukrajna területéről állandó jelleggel történő kiutazás esetén a nyugdíj folyósításának megszüntetéséhez benyújtott kérelem mellé be kell nyújtani az érvényes külföldi útlevelet az állandó magyarországi lakhelyváltozást igazoló bejegyzéssel, illetve az állandó ukrajnai lakhelyről történő kijelentkezésről szóló igazolást.

Ha az ukrajnai nyugdíjas állandó jelleggel átköltözött Magyarország területére és jogosult a nyugdíjra a magyarországi törvényi előírások szerint (rendelkezik megfelelő időtartamú munkaviszonnyal és elérte a magyar törvények szerinti nyugdíjkorhatárt), a magyar fél Ukrajna Nyugdíjalapja hivatalos értesítése alapján beszámítja az ukrajnai munkaviszonyt és megállapítja a fizetést a nyugdíj kiszámításához, összehasonlítva a nyugdíjba vonulás előtti utolsó munkahelyet, beosztást Ukrajnában a megfelelő munkahellyel, beosztással Magyarország területén.

Tehát az Ön Magyarországon történő nyugdíjfolyósítása kérelmezésének ügyében először is le kell vétetni magát Ukrajna nyugdíjellátási nyilvántartásából.

Az ukrajnai lakhely szerinti illetékes Nyugdíjalap hivatalához be kell nyújtania kérelmét az állandó jelleggel külföldi lakhelyre történő költözése kapcsán a nyugdíj folyósításának megszüntetésére, mellékelve az érvényes ukrán útlevelet az állandó magyarországi lakhelyváltozást igazoló bejegyzéssel, illetve az állandó ukrajnai lakhelyről történő kijelentkezésről szóló igazolást.

Az egyszerűsített honosításról szóló törvény semmilyen formában nem befolyásolja a két ország között hatályos szerződést, mely nem az állampolgárság szerint állapítja meg a nyugdíjra való jogosultságot, hanem az állandó lakhelyhez köti ennek megítélését és folyósítását.

KISZó

2018.08.05. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »