Tisza News - Nagyberegen is becsengettek


Nagyberegen is becsengettek


2018-09-07. A Bereg-vidéki településen az idén harminchat elsős gyerek kezdte meg a tanulmányait: 24-en magyar, 12-en pedig ukrán osztályban.

A tanévnyitó ünnepségen Géczi Tihamér iskolaigazgató üdvözölte a jelenlévőket.

Péter Csaba, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a KárpátHáz Civil Szervezet kuratóriumának elnöke kitartást, türelmet és eredményes tanulást kívánt a tanulók számára.

Hajgató Tamás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja hasonló jókívánságokkal látta el a tanulókat.

Simon Gyöngyi, a Beregszászi Járási Tanács oktatási, ifjúsági és sport osztályának vezetője abban bízik, hogy mind a gyerekek, mind a tanárok számára könnyebb lesz a tanulás és a tanítás.

Püspöki Attila, Nagybereg polgármestere sikereket és kitartást kívánt a tanulók számára.

Tóth László, a Nagyberegi Református Egyházközség lelkipásztora a Példabeszédek könyvének egyik igeversével köszöntötte a jelenlévőket: „… nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit.”

Dufinec Sándor, a nagyberegi görög katolikus gyülekezet lelkipásztora imában kérte Isten áldását az iskolára, a diákokra és a dolgozókra. A Nagyberegi Középiskola 5. osztályának nevében Nagy Tamás köszöntötte a kisiskolásokat, akiket a Szózat elhangzása után a 11. osztály tanulói kézen fogva vezettek be tantermükbe, majd Péter Csaba ajándékcsomagokat adott át az elsősöknek.

(Olvasói levél)

KISZó

2018.09.07. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »