Tisza News - Terítéken az államnyelv oktatása


Terítéken az államnyelv oktatása


Kerekasztal-megbeszélést tartottak Beregszászban, amelynek keretében azt elemezték, milyen szinten folyik az ukrán nyelv oktatása a magyar iskolákban.

A fórum munkájában részt vett Lengyel László, a Beregszászi Járási Oktatási Osztály vezetője, Medvigy István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség megyei képviselője, Gajdos István parlamenti képviselő referense, Keszler Sztella, az ungvári Dayka Gábor Középiskola igazgatója, Szergejcsuk Julianna, a Kárpátaljai Megyei Továbbképző Intézet módszerésze, az 1–4. osztályosok számára készült ukrán nyelvkönyvek társszerzői, valamint a régióban működő magyar iskolák alsós tanítói.

– Az 1–2. osztályosok már az új program szerint tanulják az államnyelvet. Mi a másfél év tapasztalata? A gyerekek valóban könnyebben elsajátítják az ukránt? – tettük fel a kérdést Lengyel Lászlónak.

– Sajnos, még mindig ott tartunk, hogy az új tankönyvek sem felelnek meg az elvárásoknak – válaszol az osztályvezető. – A falvakban az elsősök sokszor csak az iskolában találkoznak életükben először az ukrán nyelvvel, a könyv pedig úgy van megszerkesztve, mintha a gyerekek már értenének valamit. Erre fel is hívtuk a szerzők figyelmét, és arra kértük őket, próbáljanak ezen változtatni. Javasoltuk, hogy a tanárok részére dolgozzanak ki olyan segédeszközöket, a gyerekeknek pedig írásfüzeteket, különböző munkafüzeteket, melyekkel hatékonyabban folyik majd az oktatás. Azt szeretnénk, ha a magyar gyermekek minél könnyebben sajátíthatnák el az államnyelvet.

– Tanév közben van mód a változtatásra?

– A tankönyv terén változtatásokat természetesen nem lehet végbevinni, de segédanyagokkal javítani lehet a helyzeten. Például az 1. osztályos tankönyvhöz adhatunk szótárakat, és sokszorosíthatjuk a meglévő beszédkészség-fejlesztő CD-ket, melyekre nagy szükségük van a kisdiákoknak. Úgy gondolom, szeptember elsejétől az 1–2. osztályosok számára már elkészülnek a segédeszközök. Végül is abban egyeztünk meg, hogy az észrevételeket figyelembe véve ezeket közösen dolgozzuk ki. De mivel az oktatási osztálynak a 2014-es költségvetése nem ad lehetőséget a segédeszközök finanszírozására, arra kérjük a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget (KMPSZ), segítsenek a megjelentetésben, illetve terjesztésben. Ez közös ügy...

Hegedűs Csilla

http://kiszo.hhrf.org

2014.02.10. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »