Tisza News - Megyei szeminárium a kisebbségi oktatásról


Megyei szeminárium a kisebbségi oktatásról


A közelmúltban a beregszászi városi oktatási, ifjúsági és sportfőosztály szervezésében megyei szintű tudományos-gyakorlati szemináriumot tartottak a Beregszászi 7. Sz. Általános Iskolában, amelyen egyebek mellett a roma kisebbség oktatásának-nevelésének szintjéről, módszereiről, valamint a cigány folklór ápolásáról esett szó.

A főként roma nemzetiségű fiatalok oktatásáról gondoskodó intézménynek jelenleg 13 osztályban 359 diákja és 23 pedagógusa van.

A szemináriumon résztvevő 28 fős delegáció képviselői Kárpátalja járásaiból, valamint Ungvárról, Perecsenyből, Munkácsról, Szőlősről és Técsőről érkeztek. A program megszervezésében jelentős szerepet vállalt Dzerin Andrea, a módszertani osztály vezetője, Gabóda Béla, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-Továbbképző Intézet módszerésze, Julianna Szerhijcsuk, az intézet részlegvezetője.

Az egész napos rendezvénysorozat résztvevőit Kudron Ágnes igazgatónő köszöntötte az iskola előterében. Mint mondta, ez a legnagyobb helyiségük, amely alkalmas a vendégek fogadására. A látogatók megtekinthették az itt kialakított múzeumsarkot, amely kimondottan a cigányság történetét eleveníti fel, a népviselettől a különböző szakmákon át az irodalomig.

Az igazgatónő felhívta a látogatók figyelmét a végzős diákok tablóira. Hangsúlyozta, hogy 2009-ig hasonlók nem készültek, mivel sok diák és szülő elzárkózott a fényképezkedéstől.

A szeminárium résztvevői megtekinthették egyebek mellett az Ismerkedés szülőföldünkkel és szomszédainkkal című szemléltetőt, amelyet Medvigy Krisztina, az iskola földrajztanára készített, és amely a roma népesség földrajzi elhelyezkedését és hagyományait ismerteti. Ugyancsak láthatták Okszana Kovács alsós tanító által készített Városunk régen és most című fénykép-összeállítást, amely Beregszász épületeit mutatja be egykori és jelenlegi állapotukban.

A pedagógusok legjobb munkái mellett a tanulók alkotásait is kiállították. A rajzokat a diákok Kovács Gyöngyi rajztanár felügyelete mellett készítették.

Az igazgatónő hangsúlyozta, hogy nemcsak alkotások, hanem dicsőség- és szégyentábla is látható a falon, amelyeken az intézmény legszorgalmasabb és legfegyelmezetlenebb diákjainak nevét olvashatják a látogatók.

Kudron Ágnes újításként mutatta be azt a hangszerkiállítást, amellyel a legtehetségesebb diákokat szeretnék ösztönözni a zenei pályán történő továbbtanulásra.

Az intézmény munkájának bemutatása után a nemzetközi romanap tiszteletére megtartott zenés irodalmi összeállítást tekinthették meg a jelenlévők az iskola klubtermében. A műsor keretében a diákok Srek Tímea szervezőpedagógus vezetésével cigánytáncokat, dalokat, valamint roma nyelvű verset adtak elő.

A kulturális program után a szeminárium résztvevői kerekasztal-beszélgetést tartottak, amelynek fő témája a roma nép tradíciójának és szokásainak megőrzése volt.

Molnár József, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszékének vezetője a kárpátaljai romák demográfiai helyzetét ismertette. Braun László, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára is megosztotta gondolatait a fórum résztvevőivel.

Kudron Ágnes A roma gyerekek oktatásának problémái és megoldásai címmel tartott értekezést. Előadást tartott Gabóda Éva, a KMPSZ óvodaszekciójának vezetője is.

A tanácskozás összegzéseként a jelenlévők a tehetséges roma fiatalok fejlesztésének fontosságát fogalmazták meg.
A rendezvény keretében a szeminárium résztvevői roma nemzeti ételekkel is megismerkedhettek.

Molnár Bertalan
Beregi Hírlap
http://www.beregihirlap.uz.ua

2013.04.24. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »