Tisza News - Két év a parlamentben


Két év a parlamentben


Mint ismert, a 2012-es parlamenti választás előtt a kárpátaljai magyarság országos szervezete, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) számára befutó helyet ajánlott fel az akkori hatalompárt. Az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács pedig úgy határozott, hogy a szövetség elnöke, azaz én legyek az a személy, aki a Legfelső Tanácsban a közösség érdekeit képviseli.

A politikai történések következtében október 26-án előrehozott parlamenti választásokat tartanak Ukrajnában. Az új Rada felállásával parlamenti mandátumom megszűnik. A négyéves ciklusnak közel a felét tölthettem ki. Ez a közel két esztendő azonban nem volt hiábavaló, nem volt eredménytelen. 2012-ben a kárpátaljai magyarság támogatását kértem, hogy valós háttérrel mehessek a törvényhozásba. Most, 2014-ben pedig számot adok a közösségnek, mit végeztem Kijevben.

A Legfelső Tanács 158 plenáris ülésén vettem részt, 12 alkalommal hiányoztam, mindannyiszor nyomós okok miatt.

– 36 törvénytervezet szerzője, illetve társszerzője vagyok, ezekből eddig 6 emelkedett törvényerőre.

– 14 esetben interpelláltam a törvényhozásban. 5 alkalommal a szónoki emelvényről, 18 alkalommal pedig helyemen felszólalva emeltem szót a magyarságot érintő problémák kapcsán.

– Jelentős eredmény az új nyelvtörvény elfogadása, amellyel Kárpátalján regionális státuszt kapott a magyar nyelv, illetve a választási törvény módosítása, amely előírja a magyar többségű választókerület létrehozását.

– Az új felsőoktatási törvény elfogadásakor a parlament szerkesztett formában figyelembe vette módosító javaslataimat. A jogszabály nagyobb autonómiát biztosít a felsőoktatási intézményeknek. A felvételi tekintetében kedvez a magyar iskolák végzőseinek, s előírja: akik magyarul tanultak, azok számára lefordítják a tesztfeladatokat, illetve magyarul tehetik le a felvételi vizsgákat is. A parlament elfogadta azon javaslatomat, amellyel egyszerűsödik a külföldön szerzett diplomák honosítása. Problémát jelent s visszalépésnek tekinthető, hogy a törvény kizárólagosan az ukránt jelöli meg a felsőoktatás hivatalos nyelveként. A magántulajdonban lévő, illetve más országok által alapított egyetemek és főiskolák viszont szabadon választhatják meg az oktatás nyelvét.

– A Munkácsi Állami Egyetem Humán-Pedagógiai Koledzsében 45 helyett 60 főt képezhetnek óvodapedagógia szakon – így kellő számú magyar anyanyelvű szakember állhat rendelkezésre, hiszen bővül a magyar oktatási nyelvű óvodák hálózata –, az oktatási tárca kezdeményezésemre ugyanis ezt válaszolta: nem ellenzi a résztvevők számának emelését.

– Felhívtam az oktatási tárca és az illetékes főhivatalok figyelmét az ukrán nyelv oktatásának tökéletesítésére, az ehhez szükséges kísérleti tantervek és tankönyvek jóváhagyására. A Beregszászban és a Beregszászi járásban ebben a tanévben, kísérleti jelleggel, már eszerint tanítják az államnyelvet 5. osztálytól. Kértem a kétnyelvű bizonyítványok biztosítását, az emelt szintű érettségi számunkra kedvező módosítását, valamint hogy a nemzeti kisebbségek nyelvéből is tartsanak országos vetélkedőket. Szorgalmaztam, hogy Kárpátalján az ukrán iskolákban oktassák a magyar nyelvet is. Beadványaim nyomán a tanintézmények pontos információt kaptak, miként vehetik fel s használhatják törvényesen történelmi nagyjaink nevét.

Rendelettervezetet nyújtottam be a malenykij robot áldozatainak rehabilitálásáról. Javasoltam: a törvényhozás határozottan ítélje el a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsának 0036. sz., 1944. november 13-án kelt határozatát, amely alapján őrizetbe vették és elkülönítették a volt katonákat és a hadköteles férfiakat. Ezzel párhuzamosan üdvözölje az eseményekkel kapcsolatos kutatásokat, szorgalmazza a teljes igazság feltárását. A ma­lenykij robot áldozatairól szó esett azon a parlamenti meghallgatáson, amelyet az emberi jogok ukrajnai betartásáról tartottak. A törvényhozás emberi jogi, kisebbségi és a nemzetiségek közötti kapcsolatokért felelős parlamenti bizottsága megvitatta a meghallgatás ajánlásairól szóló parlamenti határozat tervezetét. A második olvasatra előkészített szövegbe javaslatomra bekerült a nemzeti hovatartozásuk miatt elhurcolt magyarok rehabilitációja, a nyelvtörvény teljes körű végrehajtása, illetve a nemzeti kisebbségek kulturális autonómiára vonatkozó joga érvényesítésének témaköre. A hatalomváltást követően a parlament ezt sem tűzte még napirendre, annak ellenére, hogy az szerepelt a folyó ülésszak napirendi pontjai között.

– Igyekeztem eljárni a történelmi egyházakat, a jótékonysági szervezeteket foglalkoztató problémák meg­oldása érdekében is. Így kezdeményeztem a segélyszállítmányokról szóló törvény módosítását, hogy ne kelljen vámraktározási költségtérítést fizetniük a humanitárius segélyek fogadása esetén. Képviselőtársaimmal az illetékesekhez fordultam, mivel az ingatlanadó bevezetése komoly terhet rótt történelmi egyházainkra. Beadványaink nyomán megteremtették a lehetőségét annak, hogy kedvezményeket állapítsanak meg számukra.

– A falusi, bor- és termálvízre épülő turizmus kitörést jelent Kárpátalja, azon belül a magyarlakta térség számára. Törvénytervezeteket jegyeztettem be képviselőtársaimmal, javaslataink nyomán egyszerűsödne a vendégfogadás, nagyon kedvező adózási feltételek mellett. Társszerzője vagyok annak a bejegyzett törvénytervezetnek, amely a szőlészet-borászat fejlesztését, az ágazat kis- és közepes vállalkozásainak támogatását célozza.

– Kezdeményeztem a politikai megtorlások áldozatairól szóló törvény módosítását, melynek célja, hogy bővüljön a rehabilitálható, illetve a rehabilitáltaknak tekinthetők köre, s rendezzék a megtorlások áldozatainak járó kártérítés ügyét.

– Képviselőtársaimmal külön törvénytervezetben kezdeményeztük, hogy az állampolgárok kérésére a személyi igazolványokban, illetve a születési bizonyítványokban feltüntessék a tulajdonosok nemzetiségét.

– Több, az emberi jogok Ukrajnában történő betartásával kapcsolatos tervezet kidolgozásában és beterjesztésében is részt vettem. Ezek a személyi adatok védelmével, az állampolgári beadványokkal, a diszkrimináció tilalmával, a gyülekezési szabadsággal kapcsolatosak.

– Kezdeményezésemre a Legfelső Tanács határozatot fogadott el Beregszász alapítása 950. évfordulójának országos szinten való méltatásáról.

– A parlamentben tiltakoztam a szélsőséges megnyilvánulások ellen, így a Szvoboda beregszászi félelemkeltő fáklyás menetelése kapcsán, szóltam a vereckei honfoglalási emlékmű védelmében.

– Szorgalmaztam a kárpátaljai határátkelők modernizálását, újak létesítését, a Beregszászt elkerülő út építésének befejezését, a mak­kosjánosi hulladéklerakó és feldolgozó építésének megkezdését, a megyei közútkezelő hatékonyabb működését.

A közel két év során kiemelt figyelmet szenteltem a választópolgárokkal való kapcsolattartásra, ennek céljából képviselői irodát működtettem Kijevben, Beregszászban, Ungváron, Dercenben és Técsőn.

Gajdos István
parlamenti képviselő

(Az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács beregszászi ülésén elhangzott felszólalás szerkesztett változata.)

http://kiszo.hhrf.org

2014.10.23. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »