Tisza News -

feltámadás


Húsvét - Bogárdi Szabó István: Isten konklúziója a feltámadás
| 2018.04.01. 15:55:39 |

Budapest, 2018. április 1., vasárnap (MTI) - Isten Jézus Krisztus kereszthalála, engedelmessége, nagy áldozati műve kapcsán arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy föltámasztja őt a halálból - mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnapi igehirdetésében Budapesten.
tovább->
tovább...Erdő Péter: Krisztus feltámadása nagyvonalúságot ajándékoz nekünk
| 2018.04.01. 11:08:29 |

2018-04-01. Krisztus feltámadása derűssé tesz, nagyvonalúságot ajándékoz nekünk. Képessé tesz minket arra, hogy áldozatot vállaljunk egymásért, családunkért, a nagyobb közösségért, a rászorulókért és a jövő nemzedékért – mondta Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában húsvétvasárnap tartott szentmiséjén. tovább...Széljegyzet: A remény feltámadása
| 2018.03.31. 12:35:13 |

2018-03-31. Nem véletlen, sokkal inkább szükségszerű, létünk lelki-szellemi megéléséből fakadó, hogy a húsvét (valamint a keresztények és keresztyének másik meghatározó ünnepe, a karácsony) a születés, a megújulás, az újrakezdés csodáját hirdeti, táplálja. tovább...Hányszor támadt fel a megváltó?
| 2017.04.14. 07:04:22 |

Kárpátalján megszokott dolog, hogy egyesek kétszer is megülik Krisztus születését, és ugyanígy a feltámadást, a pünkösdöt. Nincs ebben semmi különös, mondhatják, elvégre olyan vidéken élünk, ahol több nemzetiség békésen megfér egymás mellett, különféle vallási felekezet és népi hagyomány létezik. Vannak, akik a Julianus- naptár szerint követik az ünnepeket, és a sajátjuk mellett „magyar” húsvétról beszélnek. Az idén a kettő egyazon időpontra esik. tovább...A halál után eljön a feltámadás
| 2015.04.04. 09:31:26 |

2015-04-04. „Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk, Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.” (2Pt 1, 16–19) tovább...Húsvétvasárnap – a feltámadás ünnepe
| 2014.04.20. 08:25:23 |

Húsvétvasárnap a föltámadás vasárnapja, a keresztények egyik legfontosabb ünnepe. Jézus Krisztus feltámadásának ünnepén 10 óra 30 perctől ünnepi szentmisét közvetítenek a Pátria rádióban a galántai Szent István király plébániatemplomból. tovább... Frissek »