Tisza News - A pokolba vezető út...


A pokolba vezető út...


Azt mondják, a széthúzás a magyarságot sújtó turáni átok, amely még a legnagyobb szükségben sem engedi az együttműködést. Beigazolódni látszik ez a gondolat napjainkban is, hiszen mi, kárpátaljai magyarok még most, a szükség óráiban sem vagyunk képesek közös álláspontot kialakítani. Pedig itt lenne az ideje annak, hogy magyar közösségünk érezze – e válságos időben van kire támaszkodnia, van kihez fordulnia, vezetőik egységesen lépnek fel jogai védelmében. Gyakran hallom úton-útfélen: hogyan akarják érdekeinket megvédeni a politikai szervezetek, ha még a nemzeti ünnepeken, vagy veszteségeink emléknapján vagy akár a gyászunk óráiban sem képesek megállni egymás mellett?
tovább ->


avagy egy meghiúsult március 15-i közös megemlékezés rövid története

Március 15-i ünnepünk nem csupán a szabadságharc kezdetéről szól, hanem dacos, szókimondó kiállás jogaink mellett – ilyenkor a 12 pont soraiba olyan követelések is beférnek, amelyekről nyilvánosan ritkán beszélhetünk. Petőfi forradalmi üzenetei mellé kívánkozik egy utalás a nyelvhasználatra, az autonómiára és egyéb közösségi szívfájdalmainkra. Mindez hatványozottan igaz lehet, ha egy szívvel, közösen mondjuk ki – mert akkor mindenkihez eljuthat március idusának üzenete.
Az ukrajnai belpolitikai viharok közepette fontos lett volna, hogyha máskor nem is, március 15-én a kárpátaljai magyarok politikai hovatartozástól függetlenül együtt ünnepeljenek. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége január 9-i ülésén arról döntött, hogy javasolni fogja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek egy közös megemlékezés megszervezését Beregszászon – lássa ország-világ, a kárpátaljai magyarok a közösség iránti elkötelezettségükben egységesek.
A javaslatot Tóth Mihály tiszteletbeli elnökünk tolmácsolta Brenzovics Lászlónak kijevi találkozójukon, amire az utóbbi pozitívan reagált. Az UMDSZ ezt a bejelentést a maga részéről garanciának vette, különösen azt követően, hogy Brenzovics elnök úr telefonon jelezte: megbízta a KMKSZ járási szervezetének elnökét, hogy folytasson egyeztetéseket a rendezvény részleteiről. Pár órával később kicsit megrökönyödve olvastam a hivatalos levelet, amelyben meghívtak a KMKSZ központi rendezvényére, amelynek már konkrét időpontja is volt. Ennyit az egyeztetésről...
Ennek ellenére megkértem járási szervezetünk elnökét, menjen el a találkozóra, s pontosítsa az esemény részleteit. Mivel bővebb információim ennek ellenére sem lettek, telefonon megkerestem Brenzovics László urat, akinek két kérdést tettem fel: 1.) az eredeti megállapodásnak megfelelően közös rendezvényre kerül-e sor, s ha igen, akkor ez miben nyilvánul meg? 2.) szót kap-e az UMDSZ képviselője a megemlékezésen, s milyen időtartamban?
Az első kérdésre a válasz az volt, hogy Beregszászon a KMKSZ központi rendezvényére kerül sor, a másodikra pedig az, hogy a KMKSZ járási elnökével való személyes ellentéteim miatt nem tartják kívánatosnak, hogy beszédet tartsak. Mire felvetettem, hogy nem ragaszkodom a saját személyemhez, az UMDSZ alelnökei közül bárki el tud mondani egy ünnepi beszédet. A válasz az volt: ezen gondolkodjunk el...
A fentiekből számomra nyilvánvalóvá vált, hogy a közös március 15-i beregszászi megemlékezésből nem lesz semmi. Ugyanolyan üres szólammá degradálódott, mint a magyar–magyar egység, vagy ideiglenes együttműködés kialakításának óhaja. Mi, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség a magunk részéről mindent megtettünk annak érdekében, hogy az óhajtott kárpátaljai magyar egység létrejöjjön. De úgy látjuk, ezzel a szándékunkkal egyedül maradtunk...
A fentiekből kiindulva elnökségünk úgy döntött, 2015. március 15-én 11.00 órai kezdettel (közép-európai idő) gyűlünk össze Petőfi Sándor beregszászi szobránál, ahol hitet teszünk magyar közösségünk mellett való elkötelezettségünkről, s erre hívunk fel minden honpolgárt!

Zubánics László,
az UMDSZ elnöke

kiszó. Illusztráció: patriotaeuropa.hu

http://kiszo.hhrf.org

2015.03.12. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »