Tisza News - Pedagógustámogatás – folyamatban


Pedagógustámogatás – folyamatban


2015-05-07. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes jelentette be, hogy a magyar kormány több mint 650 millió forinttal támogatja közösségünket. Ebből a keretből 486 millió forintot csaknem kétezer pedagógus jövedelem-kiegészítésére biztosítanak. Emellett 116 millió forintot különítettek el négyezer óvodáskorú gyermek étkeztetésének a támogatására és 50 millió forintot a lelkészek munkájának segítésére.
tovább->


Azóta a Magyar Közlönyben megjelent az erről szóló kormányhatározat. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt dokumentum szerint a „Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a kárpátaljai óvodai gyermekétkeztetési program, a kárpátaljai közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek, valamint a magyar, illetve szórvány gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő, nemzetmegtartó és hitoktatói tevékenységet végző egyházi személyek támogatásának finanszírozásához 652,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel”. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.”

Lapunk megbízható forrásból úgy értesült: azt a mechanizmust, melynek alapján az érintett pedagógusok hozzájutnak a támogatáshoz, a magyarországi illetékesek dolgozzák ki. Amint ez a folyamat befejeződik, tájékoztatjuk olvasóinkat a fejleményekről.

kiszó

http://kiszo.hhrf.org

2015.05.07. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »