Tisza News - Maradnak a bátrak!


Maradnak a bátrak!


2019-03-16. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából Magyarország kijevi nagykövetsége, az ungvári főkonzulátus, valamint a beregszászi külképviselet közös szervezésében ünnepi fogadásra került sor a makkosjánosi Helikon Hotelben. A beregszászi után az ungvári megemlékezés rendhagyó módon zajlott.


Az ünnepi fogadáson, immár hagyományosan átnyújtották a magyar állami kitüntetéseket, illetve a Sajtódíjakat.

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Barta József, a megyei tanács elnökhelyettese, Magyar Bronz Érdemkereszttel tüntették ki Bátori József megyei képviselőt.A központi ünnepségre Beregszászban került sor, Petőfi Sándor szobránál. Ezernél is többen gyűltek össze, hogy együtt méltassák nemzeti ünnepünket.

Miután Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze elszavalta a Nemzeti dalt, Babják Zoltán köszöntötte a megjelenteket.

Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul felolvasta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének köszöntő levelét, ezt követően Íjgyártó István vette át a szót.

Magyarország rendkívüli és meghatalmazott ukrajnai nagykövete kihangsúlyozta, mindaz, amire március 15-e kapcsán emlékezünk, nem más, mint a modern magyar nemzet létrejöttének történései.


– Az elmúlt száz esztendő, a trianoni békediktátumot követő időszak folyamatosan megrostál bennünket. Ha körülnézünk az ünneplők között, akkor látunk új arcokat, de látunk évtizedek óta minden március 15-én ide eljövő embereket is, akik itthon maradtak, itthon erősítve a közösséget, próbálva a magyar lélek pislákoló fényét fenntartani – kezdte ünnepi beszédét dr. Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. – Sajnos egyre nagyobbak lesznek a lyukak a rostán, egyre többen kihullunk belőle, de mégis itt kell, ezen a tájon maradnunk. A szülőföldön, melyet valamikor 1100 éve honszerző őseink számunkra vérükkel megszereztek, s igyekeztek megtartani.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke kihangsúlyozta, március 15-e elsősorban a magyar szabadságról szól, arról az érzésről, amely valamennyi magyarban megvolt, megvan és meglesz a jövőben is.

Ezért vonultak az utcára a márciusi ifjak életüknek a tavaszán, hogy kiküzdjék a magyar szabadságot. Kitért arra, hogy 1989-ben ünnepelhettük újra szabadon március 15-ét, de a jobb jövő reménye sajnos nem igazolódott be, hiszen néhány éve újra negatív tendenciák mutatkoznak, újra olyan törvényeket fogadnak el, amelyek el kívánják venni természetes jogainkat.

– A magyar nyelv és a magyar kultúra elpusztíthatatlan, s nekünk továbbra is ki kell állnunk amellett, hogy azokat a jogokat, amelyeket eddig elértünk, megmaradjanak – hangsúlyozta a szónok.


A beregszászi megemlékezés a Szózat eléneklésével és Petőfi Sándor szobrának megkoszorúzásával ért véget.

Történelmi pillanatnak lehettek a részesei az ungvári megemlékezésen jelen lévők.

Harminc év után a megszokott Petőfi téri helyszín helyett az ungvári főkonzulátus udvarára „kényszerült” az ünneplő magyarság.


Íjgyártó István nagykövet ünnepi beszédében kiemelte:

Van magyar nyelvünk, amit sem ember, sem törvény el nem vehet tőlünk…

Van otthonunk a Kárpát-medencében, amit meg akarunk őrizni olyannak, amilyennek szeretjük, nem mások ellenében, hanem másokkal együttműködve. Van nemzetünk, amire büszkék vagyunk, amelynek színeit most a szívünk fölött, a többi napokon a szívünkben őrizzük.

Balogh Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nevében köszöntötte a megjelenteket. A KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke hangsúlyozta: a kor amelyben élünk, nem fukarkodott velünk kihívások tekintetében. Hozzátette: a szövetség fennállásának harminc éve alatt soha nem kellett hasonló terhet viselnünk. Soha nem fenyegetett olyan jogfosztás, mint ma. Mégis hiszem, hogy a Jóisten csak annyi terhet ró ránk, amennyit elbírunk.

– 1944 óta most először történik meg, hogy mi kárpátaljai magyarok Magyarország területén ünnepeljük nemzeti ünnepünket – jelentette ki taps kíséretében Zubánics László.

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke megjegyezte: Így vagy úgy, mindegyikőnknek látnunk kell, hogy a gyermekeinknek és unokáinknak a jövőt nekünk, ma élő nemzedéknek kell biztosítani. Ma a magyarság féltése és egyben a haza szeretete teszi sürgős feladattá a változtatás harcát. Nekünk, kárpátaljai magyaroknak itt most a jó sáfárkodás feladata jutott, úgy kell munkálkodnunk, hogy a nemzet érdeke legyen előtérben, más érdekek és más célok ellenében. Ez egyszerre jelent harcot és küzdelmet, de megfontolt, értelmes harcot.

Legyen áldás minden olyan igyekezeten, amely 1848 forradalmának szellemiségét munkálja a 21. század második évtizedében nemzetünk jövője érdekében.

Dupka György kijelentette: a politika áldozata lett a mai rendezvény. A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke, az ungvári rendezvény főszervezője úgy fogalmazott: a kárpátaljai közösséget súlyos csapások sorozata éri.

Akik nem bírják idegekkel, azok sajnos elvándorolnak. Maradnak a bátrak, hogy végvári vitézként megvívják harcukat a hitünkért, nyelvünkért, családunkért.

Ünnepi gondolatokat osztott meg Viktor Mikulin, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás elnökhelyettese és Varga Brigitta a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének alelnöke is.

A történelmi egyházak nevében Héder János ungvári református lelkész, a KRE főjegyzője, Pogány István atya, általános püspöki helynök, főesperes, az ungvári római katolikus egyházközség plébánosa, illetve Szkoropádszky Péter görög katolikus parochus szólt az egybegyűltekhez.

Az ünnepség záróakkordjaként a szép számmal összegyűlt tömeg átvonult a forradalmár szobrához és a Szózat eléneklését követően, Kossuth-nóta kíséretében megkoszorúzta azt.

Hegedűs Csilla, Simon Rita
Zunko Barnabás felvételei
KISZó

2019.03.16. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »